Thông báo

Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ

Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kỹ thuật cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Quang Huy.

Tên đề tài: Nghiên cứu đánh giá nguy cơ trượt đất và luận chứng hệ thống quan trắc phục vụ cảnh báo tai biến trượt đất cho khu vực tây nam tỉnh Hà Giang.

Chuyên ngành: Kỹ thuật địa chất.

Mã số: 62.52.05.01.

Thời gian bảo vệ: 08h30 sáng ngày 15-12-2017.

Địa điểm: Phòng họp tầng 2 - Viện Khoa học công nghệ Xây dựng - số 81 phố Trần Cung – phường Nghĩa Tân – quận Cầu Giấy - Hà Nội. 

Kính mời tất cả Quý vị quan tâm tới luận án đến dự./.

Các tin liên quan