Thiết kế lập dự toán CTXD

Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ xây dựng IBST (IBST Cotec) thiết kế bản vẽ thi công dự án cải tạo nâng cấp cơ sở nghiên cứu và đào tạo của Học Viện khoa học xã hội

Ngày tạo : 14/07/2015

Nhằm tạo ra cơ sở vật chất tốt phục vụ cho công tác đào tạo bậc Thạc sĩ và Tiến sĩ cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cho Viện Khoa học xã hội Việt Nam nói riêng và cả nước nói chung trong thời kỳ hội nhập quốc tế và đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, việc đầu tư dự án xây dựng “Cải tạo nâng cấp cơ sở nghiên cứu và đào tạo của Học viện Khoa học Xã hội” là rất cần thiết và cấp bách. Đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ Xây dựng IBST thực hiện việc thiết kế bản vẽ thi công cho Dự án.

Dự án được xây dựng tại khu đất số 477 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. trên diện tích khu đất 2205,24m2, diện tích sàn xây dựng mới 9853,4m2, gồm 13 tầng nổi và 01 tầng hầm. Trong đó, tầng hầm và tầng 1 là khu vực để xe máy và xe ô tô, sảnh và tầng kỹ thuật;  tầng 2 sử dụng làm hội trường, phòng chuẩn bị, phòng làm việc và phòng nghỉ; tầng 3~11 là phòng làm việc và phòng nghỉ; tầng 12 là phòng làm việc và nhà ăn; tầng 13 là khu café giải khát. Chủ đầu tư là Viện Khoa học Xã hội.

Các tin liên quan