Đào tạo tiến sỹ

Giới thiệu luận án Tiến sĩ kỹ thuật “Nghiên cứu chế tạo và sử dụng vữa mạch mỏng cho khối xây bê tông khí chưng áp”

Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng xin giới thiệu luận án Tiến sĩ kỹ thuật “Nghiên cứu điều kiện địa kỹ thuật phục vụ thiết kế và thi công hố đào sâu” của nghiên cứu sinh Nguyễn Trường Huy, chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình ngầm, mã ... Chi tiết

Tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS. Nguyễn Hồng Hải

Thực hiện Quyết định số 283/QĐ-VKH ngày 03/3/2015 của Viện trưởng Viện KHCN Xây dựng, sáng ngày 17 tháng 3 năm 2015, Viện Thông tin Đào tạo và Tiêu chuẩn hóa phối hợp cùng với Tiểu ban Kỹ thuật XD Công trình dân dụng và công nghiệp và Viện CN ... Chi tiết

Thông báo tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ kỹ thuật cấp Cơ sở

Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng xin trân trọng thông báo, tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ kỹ thuật cấp Cơ sở:
... Chi tiết

Thông báo tuyển Nghiên cứu sinh năm 2015 Viện KHCN Xây dựng

Căn cứ “Quy chế đào tạo trình độ Tiến sĩ” ban hành kèm theo Quyết định số 160/QĐ-VKH ngày 29/1/2013 của Viện trưởng Viện KHCN Xây dựng và Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT được sửa đổi bổ sung theo Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
... Chi tiết

Lễ trao bằng tiến sĩ kỹ thuật cho Nghiên cứu sinh Nguyễn Chí Hiếu

Ngày 12 tháng 01 năm 2015, Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng đã long trọng tổ chức Lễ trao bằng tiến sĩ kỹ thuật cho Nghiên cứu sinh Nguyễn Chí Hiếu (khóa học 2007-2014).
... Chi tiết

Tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS. Nguyễn Quang Bình

Thực hiện Quyết định số 1310/QĐ-VKH ngày 10/10/2014 của Viện trưởng Viện KHCN Xây dựng, sáng ngày 31 tháng 10 năm 2014, Viện Thông tin Đào tạo và Tiêu chuẩn hóa phối hợp cùng với Tiểu ban Kỹ thuật Vật liệu và Viện CN Bê tông, tổ chức Hội đồng ... Chi tiết

Thông báo tổ chức Tiểu ban chấm Tiểu luận tổng quan và Chuyên đề tiến sĩ số 1 của NCS. Phạm Đức Cương

Thực hiện Quyết định số 1317/QĐ-VKH ngày 21/10/2014 của Viện trưởng Viện KHCN Xây dựng v/v thành lập Tiểu ban chấm Tiểu luận tổng quan và Chuyên đề tiến sĩ số 1 của NCS. Phạm Đức Cương, Viện Thông tin Đào tạo & Tiêu chuẩn hóa, phối hợp với Tiểu ... Chi tiết