Đào tạo tiến sỹ

Tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS. Nguyễn Quang Bình

Thực hiện Quyết định số 1310/QĐ-VKH ngày 10/10/2014 của Viện trưởng Viện KHCN Xây dựng, sáng ngày 31 tháng 10 năm 2014, Viện Thông tin Đào tạo và Tiêu chuẩn hóa phối hợp cùng với Tiểu ban Kỹ thuật Vật liệu và Viện CN Bê tông, tổ chức Hội đồng ... Chi tiết

Thông báo tổ chức Tiểu ban chấm Tiểu luận tổng quan và Chuyên đề tiến sĩ số 1 của NCS. Phạm Đức Cương

Thực hiện Quyết định số 1317/QĐ-VKH ngày 21/10/2014 của Viện trưởng Viện KHCN Xây dựng v/v thành lập Tiểu ban chấm Tiểu luận tổng quan và Chuyên đề tiến sĩ số 1 của NCS. Phạm Đức Cương, Viện Thông tin Đào tạo & Tiêu chuẩn hóa, phối hợp với Tiểu ... Chi tiết

Danh sách giảng viên cơ hữu giảng dạy tiến sĩ Viện KHCN Xây dựng năm 2014

Thực hiện Công văn số 5660/BGDĐT-GDĐH ngày 13/10/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v cập nhật, bổ sung danh sách giảng viên cơ hữu của các cơ sở đào tạo, Viện Thông tin Đào tạo và Tiêu chuẩn hóa đã rà soát và bổ sung đội ngũ giảng ... Chi tiết

Thông báo tổ chức Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS. Nguyễn Quang Bình

Thực hiện Quyết định số 1310/QĐ-VKH ngày 10/10/2014 của Viện trưởng Viện KHCN Xây dựng v/v thành lập Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS. Nguyễn Quang Bình, Viện Thông tin Đào tạo & Tiêu chuẩn hóa, phối hợp với Tiểu ban Kỹ thuật Vật ... Chi tiết

Tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS. Nguyễn trường Huy

Thực hiện Quyết định số 1210/QĐ-VKH ngày 19/9/2014 của Viện trưởng Viện KHCN Xây dựng, sáng ngày 17 tháng 10 năm 2014, Viện Thông tin Đào tạo và Tiêu chuẩn hóa phối hợp cùng với Tiểu ban Kỹ thuật XD Công trình ngầm và Viện CN Địa kỹ thuật, tổ ... Chi tiết

Thông báo tổ chức Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS. Nguyễn Trường Huy

Thực hiện Quyết định số 1210/QĐ-VKH ngày 19/9/2014 của Viện trưởng Viện KHCN Xây dựng v/v thành lập Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS. Nguyễn Trường Huy, Viện Thông tin Đào tạo & Tiêu chuẩn hóa, phối hợp với Tiểu ban Kỹ thuật xây ... Chi tiết

Lễ trao bằng tiến sĩ kỹ thuật cho Nghiên cứu sinh Nguyễn Hoài Nam

Chiều ngày 02 tháng 10 năm 2014, Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng đã long trọng tổ chức Lễ trao bằng tiến sĩ kỹ thuật cho Nghiên cứu sinh Nguyễn Hoài Nam (khóa học 2008-2014).
... Chi tiết