Thử nghiệm/Chứng nhận

Viện Khoa học công nghệ xây dựng đánh giá chứng nhận sản phẩm của Công ty Cổ phần Cơ khí xây lắp thương mại Minh Cường

Ngày 01/11/2017, Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã tiến hành trao Giấy chứng nhận: Xà gồ đen phù hợp với tiêu chuẩn JIS G 3350:2017, lưới thép hàn phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 9391:2012 cho Công ty Cổ phần Cơ khí xây lắp thương mại Minh Cường ... Chi tiết

Viện Khoa học công nghệ xây dựng đánh giá chứng nhận sản phẩm vật liệu chống thấm gốc xi măng - polyme của Công ty TNHH Đầu tư Mika Việt Nam sản xuất phù hợp với Quy chuẩn QCVN 16:2014/BXD và BS-EN 14891:2017

Ngày 29/09/2017, Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã tiến hành trao Giấy chứng nhận phù hợp Quy chuẩn QCVN 16:2014/BXD và BS-EN 14891:2017 cho sản phẩm vật liệu chống thấm của Công ty TNHH Đầu tư Mika Việt Nam có địa chỉ tại 28 Tân Phước, phường Tân ... Chi tiết

Viện Khoa học công nghệ xây dựng đánh giá chứng nhận sản phẩm Sơn tường dạng nhũ tương của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hưng Phúc Lộc phù hợp với QCVN 16:2014/BXD

Ngày 09/10/2017, Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã tiến hành trao Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp QCVN 16:2014/BXD cho sản phẩm Sơn tường dạng nhũ tương của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hưng Phúc Lộc có địa chỉ tại Số 555 đường Minh ... Chi tiết

Viện Khoa học công nghệ xây dựng đánh giá chứng nhận lô sản phẩm Bồn rửa mặt và xí bệt được nhập khẩu bởi Công ty TNHH ECO HOUSE KOSCOS đạt Quy chuẩn QCVN 16:2014/BXD

Ngày 26/09/2017, Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã tiến hành trao Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2014/BXD cho lô sản phẩm Bồn rửa mặt và xí bệt được nhập khẩu bởi Công ty TNHH ECO HOUSE KOSCOS có địa ... Chi tiết

Viện Khoa học công nghệ xây dựng đánh giá chứng nhận lô sản phẩm Thanh nhôm hợp kim định hình được nhập khẩu bởi Công ty Cổ phần Hasky đạt Quy chuẩn QCVN 16:2014/BXD

Ngày 25/08/2017, Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã tiến hành trao Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2014/BXD cho lô sản phẩm Thanh nhôm hợp kim định hình được nhập khẩu bởi Công ty Cổ phần Hasky có địa chỉ ... Chi tiết

Viện Khoa học công nghệ xây dựng đánh giá chứng nhận sản phẩm của Công ty Cổ phần Hasky

Ngày 04/01/2018, Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã tiến hành trao Giấy chứng nhận: Kính dán nhiều lớp dày: 8,38mm; 10,38mm; 13,52mm và 17,52mm phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 7364-2,5,6:2004; Kính phẳng tôi nhiệt dày: 4mm; 5mm; 6mm; 8mm; 10mm; 12mm; 15mm và 19mm phù hợp với ... Chi tiết

Viện Khoa học công nghệ xây dựng đánh giá chứng nhận sản phẩm Cửa đi – cửa gỗ công nghiệp của Công ty Cổ phần nội thất Hà Lâm phù hợp với Tiêu chuẩn TCVN 9366-1:2012

Ngày 26/03/2018, Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã tiến hành trao Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp Tiêu chuẩn TCVN 9366-1:2012 cho sản phẩm Cửa đi – cửa gỗ công nghiệp của Công ty Cổ phần nội thất Hà Lâm có địa chỉ tại Lô đất CN9 ... Chi tiết