Thử nghiệm/Chứng nhận

Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng đánh giá chứng nhận sản phẩm Cửa nhựa ABS của Công ty Cổ phần Hisung Việt Nam phù hợp với Tiêu chuẩn TCVN 7451:2004

Ngày 03/10/2016, Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã tiến hành trao Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp Tiêu chuẩn TCVN 7451:2004 cho sản phẩm Cửa nhựa ABS của Công ty Cổ phần Hisung Việt Nam có địa chỉ tại Số 25 ngõ 73 đường Nguyễn Trãi, Khương ... Chi tiết

Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng đánh giá chứng nhận sản phẩm Cửa nhựa lõi thép và Cửa nhôm của Công ty Cổ phần Cơ khí nội thất Đức Vinh đạt Quy chuẩn QCVN 16:2014/BXD

Ngày 28/04/2016 Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã tiến hành trao Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2014/BXD cho sản phẩm Cửa nhựa lõi thép và Cửa nhôm của Công ty Cổ phần Cơ khí nội thất Đức Vinh có ... Chi tiết

Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng đánh giá chứng nhận sản phẩm Cửa gỗ công nghiệp – Cửa đi của Doanh nghiệp tư nhân sản xuất và thương mại Đô Mi đạt Quy chuẩn QCVN 16:2014/BXD

Ngày 28/11/2016 Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã tiến hành trao Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2014/BXD cho sản phẩm Cửa gỗ công nghiệp – Cửa đi của Doanh nghiệp tư nhân sản xuất và thương mại Đô Mi ... Chi tiết

Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng đánh giá chứng nhận lô sản phẩm kính dán cường lực an toàn hai lớp và kính cường lực an toàn sơn cách nhiệt được nhập khẩu bởi Công ty Cổ phần Deborah đạt Quy chuẩn QCVN 16:2014/BXD

Ngày 29/12/2016 Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã tiến hành trao Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2014/BXD cho lô sản phẩm kính dán cường lực an toàn hai lớp và kính cường lực an toàn sơn cách nhiệt được ... Chi tiết

Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng đánh giá chứng nhận sản phẩm Cốt liệu lớn: đá 0,5x1; 1x2; 2x4 và 4x6 của Công ty TNHH Xây dựng Hòa Mỹ đạt Quy chuẩn QCVN 16:2014/BXD

Ngày 26/04/2016 Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã tiến hành trao Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2014/BXD cho sản phẩm Cốt liệu lớn: đá 0,5x1; 1x2; 2x4 và 4x6 của Công ty TNHH Xây dựng Hòa Mỹ có địa ... Chi tiết

Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng đánh giá chứng nhận sản phẩm Cửa gỗ công nghiệp (gỗ nhựa) của Công ty Cổ phần cửa gỗ Austdoor đạt Quy chuẩn QCVN 16:2014/BXD

Ngày 23/09/2016, Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng đã tiến hành trao Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2014/BXD cho sản phẩm Cửa gỗ công nghiệp (gỗ nhựa) của Công ty Cổ phần Cửa gỗ Austdoor có địa chỉ tại 35A, ... Chi tiết

Thí nghiệm khả năng chịu động đất của nút liên kết dầm-cột bê tông cốt thép

Tháng 11 năm 2016, Phòng Nghiên cứu thí nghiệm Động đất - Viện Chuyên ngành kết cấu Công trình Xây dựng- Viện KHCN Xây dựng đã thực hiện thành công thí nghiệm khả năng chịu động đất cho 03 mẫu thí nghiệmmô phỏng nút liên kết dầm - cột bê ... Chi tiết