Thử nghiệm/Chứng nhận

Chứng nhận sản phẩm hợp quy cho Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4- Chi nhánh tập đoàn Điện lực Việt Nam

Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã tiến hành trao Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2017/BXD cho sản phẩm Tro bay được cung cấp bởi Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4. ... Chi tiết

Chứng nhận sản phẩm hợp quy cho Công ty Cổ phần Bê tông Khí Viglacera

Tháng 02/2020, Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã tiến hành trao Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2017/BXD cho sản phẩm Bê tông khí chưng áp được sản xuất bởi Công ty Cổ phần Bê tông Khí Viglacera có địa ... Chi tiết

Chứng nhận sản phẩm hợp quy cho Hợp tác xã Vận tải Trung Hiếu

Ngày 08/06/2020, Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã tiến hành trao Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2017/BXD cho sản phẩm Gạch Bê tông được cung cấp bởi Hợp tác xã Vận tải Trung Hiếu có đia chỉ tại thôn ... Chi tiết

Chứng nhận sản phẩm hợp quy cho Công ty Cổ phần T&P GLOBAL

Ngày 08/07/2020, Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã tiến hành trao Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2017/BXD cho sản phẩm Tro bay và Phụ gia khoáng cho Bê tông đầm lăn được cung cấp bởi Công ty Cổ phần ... Chi tiết

Thử nghiệm xác định khả năng chịu lửa của mẫu thiết kế ống gió

Ngày 30 tháng 8 năm 2020, Phòng Thí nghiệm Phòng chống cháy (LAS - XD 416) - Viện Chuyên ngành Kết cấu Công trình Xây dựng - Viện KHCN Xây dựng đã tiến hành thử nghiệm kiểm tra khả năng chịu lửa đối với 01 mẫu thiết kế ống gió ... Chi tiết

Chứng nhận sản phẩm Vữa khô trộn sẵn

Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã trao Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp TCVN 4314:2003 cho sản phẩm Vữa khô trộn sẵn của Công ty cổ phần khai thác và chế biến khoáng sản Vĩ Đạt có địa chỉ tại thôn Tân Mỹ, xã Hòa Phú, huyện ... Chi tiết

Chứng nhận sản phẩm Gạch ốp lát ép bán khô

Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã trao Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp QCVN 16:2017/BXD cho sản phẩm Gạch ốp lát ép bán khô của Công ty TNHH Vitto Phú Lộc có địa chỉ tại Lô CN 3-10-12 khu công nghiệp La Sơn, xã Lộc Sơn, huyện ... Chi tiết