Chứng nhận hợp quy

Viện Khoa học công nghệ xây dựng đánh giá chứng nhận lô sản phẩm Thanh nhôm hợp kim định hình được nhập khẩu bởi Công ty Cổ phần phát triển công nghệ mới Sông Đà đạt Quy chuẩn QCVN 16:2014/BXD

Ngày 21/09/2017, Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã tiến hành trao Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2014/BXD cho lô sản phẩm Thanh nhôm hợp kim định hình được nhập khẩu bởi Công ty Cổ phần phát triển công nghệ ... Chi tiết

Viện Khoa học công nghệ xây dựng đánh giá chứng nhận sản phẩm của Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và sản xuất Sơn Huy

Ngày 18/07/2017, Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã tiến hành trao Giấy chứng nhận: bó vỉa bê tông đúc sẵn phù hợp với TCVN 10797:2015, hào kỹ thuật bê tông đúc sẵn phù hợp với TCVN 8700:2011, cống hộp bê tông đúc sẵn phù hợp với TCVN 9116:2012, ... Chi tiết

Viện Khoa học công nghệ xây dựng đánh giá chứng nhận sản phẩm Gạch bê tông của Công ty Cổ phần công nghệ xanh Quảng Nam đạt Quy chuẩn QCVN 16:2014/BXD

Ngày 10/10/2017, Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã tiến hành trao Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp Quy chuẩn QCVN 16:2014/BXD cho sản phẩm Gạch bê tông của Công ty Cổ phần công nghệ xanh Quảng Nam có địa chỉ tại thôn Vĩnh Quý, xã Tam Vinh, ... Chi tiết

Viện Khoa học công nghệ xây dựng đánh giá chứng nhận sản phẩm Gạch bê tông của Công ty Cổ phần sản xuất và đầu tư thương mại Phúc Thành đạt Quy chuẩn QCVN 16:2014/BXD

Ngày 27/12/2017, Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã tiến hành trao Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp Quy chuẩn QCVN 16:2014/BXD cho sản phẩm Gạch bê tông của Công ty Cổ phần sản xuất và đầu tư thương mại Phúc Thành có địa chỉ tại Khu tái ... Chi tiết

Viện Khoa học công nghệ xây dựng đánh giá chứng nhận sản phẩm của Công ty Cổ phần Nhật Bản

Ngày 21/03/2018, Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã tiến hành trao Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp QCVN 16:2017/BXD cho sản phẩm Sơn tường dạng nhũ tương và Giấy chứng nhận phù hợp TCVN 7239:2014 cho sản phẩm Bột bả tường của Công ty Cổ phần Nhật ... Chi tiết

Viện Khoa học công nghệ xây dựng đánh giá chứng nhận lô sản phẩm Sơn tường dạng nhũ tương được nhập khẩu bởi Công ty TNHH NANO BMT đạt Quy chuẩn QCVN 16:2017/BXD

Ngày 21/03/2018, Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã tiến hành trao Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2017/BXD cho lô sản phẩm Sơn tường dạng nhũ tương được nhập khẩu bởi Công ty TNHH NANO BMT có địa chỉ tại ... Chi tiết

Viện Khoa học công nghệ xây dựng đánh giá chứng nhận sản phẩm của Công ty Cổ phần Cơ khí xây lắp thương mại Minh Cường

Ngày 01/11/2017, Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã tiến hành trao Giấy chứng nhận: Xà gồ đen phù hợp với tiêu chuẩn JIS G 3350:2017, lưới thép hàn phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 9391:2012 cho Công ty Cổ phần Cơ khí xây lắp thương mại Minh Cường ... Chi tiết