Chứng nhận hợp quy

Chứng nhận hợp quy sản phẩm Gạch bê tông đặc, gạch bê tông rỗng, M 7,5

Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã trao Giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm phù hợp QCVN 16:2019/BXD cho Gạch bê tông đặc kích thước (220x130x100)mm, kích thước (220x100x60)mm; M 7,5; Gạch bê tông rỗng kích thước (220x100x60)mm, kích thước (210x100x60)mm; M 7,5 được sản xuất tại Công ... Chi tiết

Chứng nhận hợp quy sản phẩm Gạch bê tông đặc, kích thước (220x105x65)mm, M 7,5

Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã trao Giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm phù hợp QCVN 16:2017/BXD cho Gạch bê tông đặc, kích thước (220x105x65)mm, M 7,5 được sản xuất tại Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Thành Huy có địa chỉ tại tổ dân phố Tân ... Chi tiết

Chứng nhận sản phẩm Xi măng Poóc Lăng hỗn hợp PCB 40 và PCB 50

Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã trao Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp TCVN 6260 : 2009 Xi măng Poóc Lăng hỗn hợp – Yêu cầu kỹ thuật, QCVN 16:2019/BXD cho Xi măng Poóc Lăng hỗn hợp PCB 40 và PCB 50 được sản xuất ... Chi tiết

Chứng nhận sản phẩm hợp quy cho Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4- Chi nhánh tập đoàn Điện lực Việt Nam

Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã tiến hành trao Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2017/BXD cho sản phẩm Tro bay được cung cấp bởi Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4. ... Chi tiết

Chứng nhận sản phẩm hợp quy cho Công ty Cổ phần Bê tông Khí Viglacera

Tháng 02/2020, Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã tiến hành trao Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2017/BXD cho sản phẩm Bê tông khí chưng áp được sản xuất bởi Công ty Cổ phần Bê tông Khí Viglacera có địa ... Chi tiết

Chứng nhận sản phẩm hợp quy cho Hợp tác xã Vận tải Trung Hiếu

Ngày 08/06/2020, Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã tiến hành trao Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2017/BXD cho sản phẩm Gạch Bê tông được cung cấp bởi Hợp tác xã Vận tải Trung Hiếu có đia chỉ tại thôn ... Chi tiết

Chứng nhận sản phẩm hợp quy cho Công ty Cổ phần T&P GLOBAL

Ngày 08/07/2020, Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã tiến hành trao Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2017/BXD cho sản phẩm Tro bay và Phụ gia khoáng cho Bê tông đầm lăn được cung cấp bởi Công ty Cổ phần ... Chi tiết