Thử nghiệm/Chứng nhận

Kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và kiểm định kết cấu dàn mái không gian công trình sửa chữa, nâng cấp Bể bơi thành tích cao TP.Đà Nẵng

Sau khi thực hiện việc thẩm tra công trình sửa chữa nâng cấp bể bơi thành tích cao Tp. Đà Nẵng, Viện KHCN xây dựng tiếp tục được giao thực hiện việc kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và kiểm ... Chi tiết

Kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình “Trụ sở làm việc Cục Thuế Tỉnh Quảng Ninh”

Công trình được xây dựng nhằm đáp ứng điều kiện làm việc của cán bộ công nhân viên Cục thuế Quảng Ninh hiện tại cũng như sự phát triển ngành đến 2020 và để chủ động, linh hoạt trong sử dụng trụ sở phục vụ cho nhiệm vụ của đơn ... Chi tiết

Tư vấn kiểm định và chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình dự án “xây dựng đài kiểm soát không lưu cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất”

Nhằm đưa công trình đài kiểm soát không lưu cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất vào khai thác sử dụng hiệu quả đảm bảo đạt yêu cầu về quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật..., Tổng Công ty quản lý bay Việt Nam quyết định thực hiện việc tư ... Chi tiết

Kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực công trình nhà thi đấu đa năng tỉnh Quảng Trị

Công trình được quy hoạch xây dựng trong Khu Liên hiệp thể dục thể thao Quảng Trị tại Phường Đông Lễ - Tp. Đông Hà – Tỉnh Quảng Trị do Ban quản lý xây dựng cơ sở hạ tầng tỉnh Quảng Trị làm chủ đầu tư. Đây là nhà thi ... Chi tiết

Kiểm tra chứng nhận đủ điều kiện an toàn chịu lực công trình Bệnh viện ung thư thành phố Đà Nẵng

Theo văn bản số 3302/UBND-Quản lý đầu tư ngày 03/06/2010 của UBND thành phố Đà Nẵng, Viện KHCN Xây dựng được lựa chọn là đơn vị lập đề cương và dự toán kiểm tra chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực công trình Bệnh viện ung ... Chi tiết

Kiểm tra chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an tòan chịu lực công trình Trung tâm hành chính Tp. Đà Nẵng

Đáp ứng yêu cầu của UBND thành phố Đà Nẵng, Viện KHCN Xây dựng thực hiện việc lập đề cương và tư vấn chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực công trình Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng theo hồ sơ ... Chi tiết

Kiểm tra chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực công trình nhà thi đấu Thể dục Thể thao Tp. Đà Nẵng

Theo văn bản số 2780/UBND-QLĐT ngày 12/05/2010 của  Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, Viện KHCN Xây dựng được lựa chọn là đơn vị lập đề cương, dự toán và thực hiện việc kiểm tra chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực công trình nhà thi đấu ... Chi tiết