Thử nghiệm/Chứng nhận

Kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và sự phù hợp chất lượng công trình khối nhà D – KTX sinh viên trường Đại học sư phạm kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh

Nhằm xác định chất lượng công trình xây dựng được hoàn thành phù hợp với yêu cầu sử dụng, quy chuẩn, tiêu chuẩn..., chủ đầu tư là Trường Đại học sư phạm kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh giao cho Phân Viện KHCN Xây dựng miền Nam thực hiện việc ... Chi tiết

Thử nghiệm khả năng chịu lửa của mẫu dầm thép chịu lực bọc tấm bảo vệ chống cháy

Vừa qua, Phòng Thí nghiệm Phòng chống cháy - Viện Chuyên ngành Kết cấu Công trình Xây dựng, Viện KHCN Xây dựng đã hoàn thành việc thử nghiệm kiểm tra khả năng chịu lửa cho mẫu dầm thép chịu lực bọc bằng tấm bảo vệ chống cháy cho khách hàng ... Chi tiết

Hoàn thành việc kiểm tra kết cấu giàn mái không gian công trình trung tâm hội nghị tỉnh Lào Cai

Vừa qua, Trung tâm tư vấn thiết kế và xây dựng - Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã hoàn thành việc thử tải, kiểm tra sự làm việc kết cấu giàn mài không gian công trình Trung tâm hội nghị tỉnh Lào Cai tại khu đô thị mới ... Chi tiết

Thử nghiệm khả năng chịu lửa của mẫu sản phẩm bọc bảo vệ kết cấu thép

Ngày 13/03/2010, Phòng Thí nghiệm Phòng chống cháy - Viện Chuyên ngành Kết cấu Công trình Xây dựng đã tiến hành thử nghiệm kiểm tra khả năng chịu lửa cho mẫu sản phẩm bọc bảo vệ kết cấu thép cho khách hàng là KEAFER ENGINEERING (VIETNAM) LTD. Mẫu thử là ... Chi tiết

Thử nghiệm khả năng chịu lửa cho tấm tường 3D

Đáp ứng yêu cầu của khách hàng là Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Đất Trung Việt, sáng ngày 19/01/2010, Phòng thí nghiệm Phòng chống cháy, Viện chuyên ngành kết cấu công trình xây dựng -  Viện KHCN Xây dựng đã tiến hành thử nghiệm thành công khả ... Chi tiết

Thí nghiệm nén tĩnh, siêu âm cọc khoan nhồi công trình Trung tâm thương mại và dịch vụ dầu khí Đà Nẵng

Thực hiện hợp đồng số 253/2009 VKH đã ký với chủ đầu tư là Tổng công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam (PTSC), Viện KHCN Xây dựng thực hiện việc thí nghiệm nén tĩnh, siêu âm cọc khoan nhồi công trình trên đảm bảo tuân ... Chi tiết

Kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình khu nghỉ dưỡng Trung ương tại thị trấn Lăng Cô

Nhằm tạo chỗ nghỉ dưỡng sức cho các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý đã nghỉ công tác và các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Trung ương, Cục quản trị T26 – Văn phòng Trung ương Đảng quyết ... Chi tiết