Chứng nhận hợp quy

QR Giấy chứng nhận hợp quy số 111-1/2021VKH, sản phẩm: Gạch bê tông có trát

Ngày tạo : 29/06/2022

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY số 111-1/2021VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Gạch bê tông có trát

Đơn vị sản xuất:

Công ty cổ phần tổng hợp AC

Địa chỉ:

B5-87, đường số 20, KDC 586, Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ.

Phù hợp:

QCVN 16:2019/BXD

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

16/6/2022 đến 15/6/2023

 

Các tin liên quan