Tin tức

Thông báo về việc Bảo vệ luận án Tiến sĩ kỹ thuật cấp Viện

Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng xin thông báo buổi Bảo vệ luận án Tiến sĩ kỹ thuật cấp Viện về đề tài: “Phân tích khung thép phẳng có xét đến độ mềm của liên kết, chịu tải trọng ngang thay đổi lặp có chu kỳ” của nghiên cứu ... Chi tiết

Thông báo tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn xây dựng tại Hà Nội

Để giúp cho tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện pháp lý và năng lực chuyên môn về hoạt động xây dựng, trong tháng 8,9 năm 2010, Viện KHCN Xây dựng sẽ tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn xây dựng tại Hà Nội, ... Chi tiết

Thông báo tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn xây dựng tại TP.Đà Nẵng

Thực hiện chức năng và nhiệm vụ, kế hoạch đào tạo năm 2010; được sự đồng ý của Bộ Xây dựng, Viện KHCN Xây dựng sẽ tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ và cấp chứng nhận, chứng chỉ tốt nghiệp cho các lớp sau tại thành ... Chi tiết

Thông báo tuyển nghiên cứu sinh năm 2010

Căn cứ “Quy chế đào tạo trình độ Tiến sĩ” của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo Thông tư số 10/2009/TTBGDĐT; căn cứ Quyết định số 319/TTg ngày 17/12/1980 của Thủ tướng Chính phủ v/v giao nhiệm vụ đào tạo nghiên cứu sinh cho Viện Khoa học ... Chi tiết

Thông báo mở các lớp đào tạo cán bộ ngành xây dựng tại Tp. Hồ Chí Minh

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch đào tạo và cấp chứng chỉ, chứng nhận năm 2010; được sự đồng ý của Bộ Xây dựng, Viện KHCN Xây dựng tổ chức 01 lớp đào tạo cấp chứng chỉ thí nghiệm viên và 03 lớp tập huấn BDNV tại TP. ... Chi tiết

Thông báo mở lớp đào tạo cán bộ ngành xây dựng tại Hà Nội

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch đào tạo và cấp chứng chỉ, chứng nhận năm 2010, được sự đồng ý của Bộ Xây dựng, trong tháng 8/2010 Viện KHCN Xây dựng sẽ tổ chức lớp đào tạo và cấp chứng chỉ thí nghiệm viên về “Phương pháp xác ... Chi tiết

Thông báo tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn xây dựng tại Hà Nội

Để giúp cho các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện pháp lý và năng lực chuyên môn về hoạt động xây dựng, trong tháng 7, 8 năm 2010, Viện KHCN Xây dựng sẽ tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn xây dựng tại ... Chi tiết