Tin tức

Thông báo mở lớp huấn luyện an toàn lao động cho các cán bộ tư vấn giám sát và cán bộ quản lý của Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng

Thực hiện chỉ đạo của Viện trưởng tại cuộc họp giao ban tháng 2/2011, thừa ủy quyền của Viện trưởng Viện KHCN Xây dựng, Viện TTĐT&TCH phối hợp với Phòng an toàn lao động Sở LĐ&TBXH Hà Nội mở lớp huấn luyện an toàn lao động và cấp giấy chứng ... Chi tiết

Thông báo mở các lớp đào tạo thí nghiệm viên ngành xây dựng tại Tp. Hồ Chí Minh

Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng là đơn vị đầu ngành của Bộ Xây dựng được giao thực hiện chức năng, nhiệm vụ đào tạo và cấp chứng chỉ thí nghiệm cho các nhân viên, cán bộ làm thí nghiệm viên của các phòng LAS - XD trong toàn ... Chi tiết

Thông báo về việc đào tạo cán bộ ngành xây dựng tại Hà Nội

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm 2011, được sự đồng ý của Bộ Xây dựng, Viện KHCN Xây dựng dự kiến sẽ tổ chức mở lớp để đào tạo và cấp chứng nhận về “Bồi d­ưỡng nghiệp vụ bê tông tiên tiến trong xây dựng”; “Bồi d­ưỡng nghiệp vụ ... Chi tiết

Thông báo mở lớp "Thí nghiệm hiện trường kiểm tra sức chịu tải và độ toàn vẹn của cọc" tại Hà Nội

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch đào tạo và cấp chứng chỉ, chứng nhận năm 2011; được sự đồng ý của Bộ Xây dựng, trong tháng 01/2011 Viện KHCN Xây dựng tổ chức lớp “Thí nghiệm hiện trường kiểm tra sức chịu tải và độ toàn vẹn của ... Chi tiết

Thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức lớp “Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng” tại Hà Nội

Ngày 12/11/2010, Viện KHCN Xây dựng có thông báo số 31/TTĐT&TCH về việc tổ chức đào tạo thí nghiệm viên và nghiệp vụ hoạt động xây dựng, trong đó có lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ “Kiểm tra chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng ... Chi tiết

Thông báo tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn xây dựng tại Hà Nội

Để giúp cho các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện pháp lý và năng lực chuyên môn về hoạt động xây dựng, Viện KHCN Xây dựng sẽ tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn xây dựng tại Hà Nội trong tháng 11, 12 ... Chi tiết

Thông báo mở các lớp đào tạo cán bộ ngành xây dựng tại Hà Nội

Thực hiện theo công văn số 1296 và1297/VKH-TTĐ&TCH ngày 20/9/2010 về việc mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ trên địa bàn nhưng số lượng không đủ để mở lớp, được sự đồng ý của Bộ Xây dựng, Viện KHCN Xây dựng tổ chức mở lớp chung tại Hà Nội để ... Chi tiết