Tin tức

Thông báo mở lớp thí nghiệm Bê tông và vật liệu xây dựng tại Hà Nội

Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng là đơn vị đầu ngành của Bộ Xây dựng được giao thực hiện chức năng, nhiệm vụ đào tạo và cấp chứng chỉ thí nghiệm viên cho các nhân viên, cán bộ làm thí nghiệm của các phòng LAS XD trong toàn quốc. ... Chi tiết

Thông báo mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng tại thành phố Hồ Chí Minh

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm 2011, được sự đồng ý của Bộ Xây dựng, Viện KHCN Xây dựng mở các lớp đào tạo và cấp chứng nhận về “Thí nghiệm bê tông bằng phương pháp không phá hủy”; tập huấn về “Quản lý chất lượng bê tông tại ... Chi tiết

Thông báo mở các lớp thí nghiệm viên trong tháng 7 tại Hà Nội

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch đào tạo và cấp chứng chỉ, chứng nhận năm 2011; được sự đồng ý của Bộ Xây dựng, trong tháng 7/2011 Viện KHCN Xây dựng sẽ tổ chức các lớp đào tạo cấp chứng chỉ thí nghiệm viên tại Hà Nội, cụ ... Chi tiết

Thông báo mở lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và sự phù hợp chất lượng công trình xây dựng tại Hà Nội

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm 2011, được sự đồng ý của Bộ Xây dựng, Viện Khoa học công nghệ xây dựng dự kiến tổ chức mở lớp đào tạo và cấp chứng nhận về “Bồi dưỡng nghiệp vụ chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu ... Chi tiết

Mở lớp NVTVGS trong tháng 5 tại Hà Nội

Để giúp cho tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện pháp lý và năng lực chuyên môn về hoạt động xây dựng, trong tháng 5 năm 2011 Viện KHCN Xây dựng tổ chức lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình dân ... Chi tiết

Thông báo tổ chức các lớp đào tạo cán bộ ngành xây dựng tại Gia Lai

Nhằm tạo điều kiện năng lực pháp lý và bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ ngành xây dựng, đồng thời tạo điều kiện để các cán bộ có chứng chỉ tư vấn giám sát từ năm 2006 đã hết hạn được đổi lại theo quy định tại mục 3 ... Chi tiết

Thông báo mở các lớp thí nghiệm viên tại Hà Nội

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch đào tạo và cấp chứng chỉ, chứng nhận năm 2011; được sự đồng ý của Bộ Xây dựng, trong tháng 5, 6/2011 Viện KHCN Xây dựng sẽ tổ chức các lớp đào tạo cấp chứng chỉ thí nghiệm viên tại Hà Nội, ... Chi tiết