Tin tức

Giới thiệu luận án tiến sĩ kỹ thuật “Hệ số ứng xử của kết cấu bê tông cốt thép dùng trong tính toán tác động động đất lên công trình xây dựng” của NCS. Lê Trung Phong

Ngày 27/9/2011, Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã ký Quyết định số 1395/QĐ-VKH về việc thành lập Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS. Lê Trung Phong về đề tài “Hệ số ứng xử của kết cấu bê tông cốt thép ... Chi tiết

Thông báo mở 02 lớp đào tạo cán bộ ngành xây dựng tại Hà Nội

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch đào tạo và cấp chứng chỉ, chứng nhận năm 2011; được sự đồng ý của Bộ Xây dựng, trong tháng 10, 11/2011 Viện KHCN Xây dựng sẽ tổ chức các lớp đào tạo cấp chứng chỉ thí nghiệm viên tại Hà Nội, ... Chi tiết

Thông báo mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng tại Tp. Hồ Chí Minh

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm 2011, được sự đồng ý của Bộ Xây dựng, Viện KHCN Xây dựng mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng trong tháng 11 và 12/2011 như sau:
... Chi tiết

Thông báo mở các lớp đào tạo thí nghiệm viên ngành xây dựng trong tháng 10 tại Tp. Hồ Chí Minh

Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng là đơn vị đầu ngành của Bộ Xây dựng được giao thực hiện chức năng, nhiệm vụ đào tạo và cấp chứng chỉ cho các nhân viên, cán bộ làm thí nghiệm viên của các phòng LAS XD trong toàn quốc. Theo kế ... Chi tiết

Thông báo mở lớp tập huấn thiết kế công trình theo tiêu chuẩn ACI 318 của Mỹ

Thực hiện chủ trương của Chính phủ và Bộ Xây dựng về từng bước hội nhập quốc tế trong hoạt động xây dựng, đồng thời giúp cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng, nhất là các đơn vị tư vấn thiết kế sớm hòa nhập WTO; được sự ... Chi tiết

Thông báo mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng tại Hà Nội

Nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ của các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực khảo sát địa kỹ thuật và công tác trắc địa công trình ; được sự đồng ý của Bộ Xây dựng, Viện KHCN Xây dựng tổ chức mở các lớp ... Chi tiết

Mở các lớp trong tháng 9/2011 tại Hà Nội

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch đào tạo và cấp chứng chỉ, chứng nhận năm 2011; được sự đồng ý của Bộ Xây dựng, trong tháng 9/2011 Viện KHCN Xây dựng sẽ tổ chức các lớp đào tạo cấp chứng chỉ Quản lý phòng thí nghiệm và chứng ... Chi tiết