Thí nghiệm

Thử nghiệm hệ thống mặt dựng nhôm kính Trung tâm thương mại (SC VivoCity) thuộc khu phức hợp thương mại Nam Sài Gòn

Ngày 28/03/2014, Phòng Nghiên cứu Thí nghiệm Gió - Viện Chuyên ngành Kết cấu Công trình Xây dựng đã tiến hành thử nghiệm hệ thống mặt dựng nhôm kính cho Trung Tâm thương mại (SC VivoCity) thuộc khu phức hợp thương mại Nam Sài Gòn- Thành phố Hồ Chí Minh. ... Chi tiết

Thí nghiệm nén gối chậu 37500 kN cho cầu Yên Dũng - Bắc Giang

Thực hiện hợp đồng thí nghiệm gối chậu giữa Công ty TNHH MTV Minh Đăng với Viện Chuyên ngành Kết cấu Công trình Xây dựng cho Công trình cầu Yên Dũng – Bắc Giang, ngày 26/2/2014, Phòng Nghiên cứu và Thí nghiệm Công trình - Viện CN Kết cấu CTXD ... Chi tiết

Viện Kết cấu thử nghiệm khả năng chịu lửa 03 giờ của mẫu cửa kính khung thép

Ngày 10 tháng 10 năm 2013 Phòng Thí nghiệm Phòng chống cháy (LAS - XD 416) - Viện Chuyên ngành Kết cấu Công trình Xây dựng - Viện KHCN Xây dựng đã thực hiện thử nghiệm đốt đánh giá khả năng chịu lửa của hệ thống cửa đi cho khách ... Chi tiết

Thử nghiệm tính năng làm việc của mẫu sản phẩm cửa đi bằng thép có bộ phận tự đóng

Trong năm 2012, Phòng thí nghiệm NC PCC, Viện chuyên ngành Kết cấu CTXD đã đưa vào khai thác sử dụng hệ thống thiết bị thử nghiệm và đánh giá tính năng làm việc đóng mở lặp lại của cửa nhựa lõi thép. Với hệ thống ban đầu này, Phòng ... Chi tiết

Thí nghiệm nén tĩnh thử tải cọc Dự án NH.09A tại 30 Phạm Văn Đồng- Hà Nội

Giữa tháng 8 năm 2013, Ban quản lý dự án NH.09 Ngân hàng nhà nước Việt Nam đã ký hợp đồng với Viện Chuyên ngành Địa kỹ thuật- Viện KHCN Xây dựng, với nội dung Thí nghiệm nén tĩnh thử tải cọc tại Dự án NH.09A - số 30 Phạm ... Chi tiết

Thử nghiệm khả năng chịu lửa 03 giờ của mẫu cửa đi có ô kính

Trong hai ngày 16 và 17 tháng 9 năm 2013, Phòng Thí nghiệm Phòng chống cháy (LAS - XD 416) - Viện Chuyên ngành Kết cấu Công trình Xây dựng đã thực hiện thử nghiệm đốt đánh giá khả năng chịu lửa của hệ thống cửa đi cho khách hàng ... Chi tiết

Viện Chuyên ngành Kết cấu CTXD thử nghiệm hệ thống mặt dựng nhôm kính cho Nhà khách TP. Đà Nẵng

Vừa qua, Phòng Nghiên cứu Thí nghiệm Gió - Viện Chuyên ngành Kết cấu Công trình Xây dựng- Viện KHCN Xây dựng đã tiến hành thử nghiệm hệ thống mặt dựng nhôm kính cho công trình Nhà khách Thành phố Đà Nẵng - Thành phố Đà Nẵng. Qui trình thử ... Chi tiết