Thí nghiệm

Thử nghiệm tính năng làm việc của mẫu sản phẩm cửa đi bằng thép có bộ phận tự đóng

Trong năm 2012, Phòng thí nghiệm NC PCC, Viện chuyên ngành Kết cấu CTXD đã đưa vào khai thác sử dụng hệ thống thiết bị thử nghiệm và đánh giá tính năng làm việc đóng mở lặp lại của cửa nhựa lõi thép. Với hệ thống ban đầu này, Phòng ... Chi tiết

Thí nghiệm nén tĩnh thử tải cọc Dự án NH.09A tại 30 Phạm Văn Đồng- Hà Nội

Giữa tháng 8 năm 2013, Ban quản lý dự án NH.09 Ngân hàng nhà nước Việt Nam đã ký hợp đồng với Viện Chuyên ngành Địa kỹ thuật- Viện KHCN Xây dựng, với nội dung Thí nghiệm nén tĩnh thử tải cọc tại Dự án NH.09A - số 30 Phạm ... Chi tiết

Thử nghiệm khả năng chịu lửa 03 giờ của mẫu cửa đi có ô kính

Trong hai ngày 16 và 17 tháng 9 năm 2013, Phòng Thí nghiệm Phòng chống cháy (LAS - XD 416) - Viện Chuyên ngành Kết cấu Công trình Xây dựng đã thực hiện thử nghiệm đốt đánh giá khả năng chịu lửa của hệ thống cửa đi cho khách hàng ... Chi tiết

Viện Chuyên ngành Kết cấu CTXD thử nghiệm hệ thống mặt dựng nhôm kính cho Nhà khách TP. Đà Nẵng

Vừa qua, Phòng Nghiên cứu Thí nghiệm Gió - Viện Chuyên ngành Kết cấu Công trình Xây dựng- Viện KHCN Xây dựng đã tiến hành thử nghiệm hệ thống mặt dựng nhôm kính cho công trình Nhà khách Thành phố Đà Nẵng - Thành phố Đà Nẵng. Qui trình thử ... Chi tiết

Thử tải ô sàn cốt 0.000 khu đô thị Times City

Vừa qua, với uy tín và kinh nghiệm của mình, Công ty Cổ phần IBST COTEC - Viện KHCN Xây dựng đã được Chủ đầu tư là Tập đoàn Vingroup, ký kết một hợp đồng với nội dung: Thử tải ô sàn cốt 0.000 khu đô thị Times City.
... Chi tiết

Phòng thí nghiệm công trình- Viện CN Kết cấu CT xây dựng thực hiện thí nghiệm nén gối cầu 2400 tấn

Trong tháng 6 năm 2013, Viện Chuyên ngành kết cấu công trình xây dựng- Viện KHCN Xây dựng đã ký kết hợp đồng thực hiện thí nghiệm nén gối cầu 2400 tấn với Công ty Công trình Giao thông 499 và Công ty Cổ phần Cầu 11 Thăng Long. ... Chi tiết

Thử nghiệm hệ thống mặt dựng nhôm kính của công trình Angsana Hotels và Resorts - Laguna Hue

Vừa qua, Phòng Nghiên cứu Thí nghiệm Gió - Viện Chuyên ngành Kết cấu Công trình Xây dựng đã tiến hành thử nghiệm hệ thống mặt dựng nhôm kính cho công trình ANGSANA HOTELS & RESORTS - LAGUNA HUE - Lăng Cô - Huế. Quy trình thử nghiệm được thực ... Chi tiết