Sản phẩm

Vật liệu và hóa phẩm xây dựng

Ngày tạo : 16/08/2019

1. Chất biến đổi gỉ

2. Vữa đông cứng ngăn chặn nước tức thời

3. Hóa chất chống thấm đàn hồi gốc xi măng 

4. Hợp chất chống dính ván khuôn

5. Hợp chất chống thấm kết hợp xi măng 

6. Lớp lót gốc URETHAN

7. Lớp phủ chống ăn mòn cốt thép trong bê tông

8. Phụ gia ức chế ăn mòn trong bê tông cốt thép

Các tin liên quan