Quan trăc - Khảo sát môi trường

Hoàn thành việc kiểm tra cao độ mốc KV2 và khối lượng gói thầu xây lắp số 1, 1A dự án xây dựng Trường Đại học tư thục Công nghệ Đông Á

Đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư, Trung tâm tư vấn trắc địa và xây dựng – Viện KHCN Xây dựng đã hoàn thành việc kiểm tra cao độ mốc KV2 và khối lượng gói thầu xây lắp số 1, 1A dự án xây dựng Trường ... Chi tiết

Trắc đạc và quan trắc lún công trình Trung tâm thương mại chợ Mơ

Nhằm xác định giá trị và tốc độ lún của công trình trong giai đoạn thi công và vận hành, để đưa ra các biện pháp xử lý phù hợp với các biến dạng phòng ngừa các sự cố có thể xảy ra thì việc trắc đạc ... Chi tiết

Quan trắc lún, nghiêng công trình tòa nhà cao cấp Westa và các công trình liền kề tại khu đô thị Mỗ Lao

Theo hợp đồng số 10/2009 TTTĐ đã ký với Công ty cổ phần cơ khí xây dựng số 18, Trung tâm tư vấn trắc địa và xây dựng – Viện KHCN Xây dựng thực hiện việc quan trắc lún, nghiêng công trình tòa nhà cao cấp Westa ... Chi tiết

Lắp đặt và quan trắc địa kỹ thuật công trình Sài Gòn Residence tại Tp. Hồ Chí Minh

Thực hiện hợp đồng số 53/2009 PVMN đã ký với chủ đầu tư là Công ty liên doanh trung tâm thương mại và căn hộ Sài Gòn, Phân Viện KHCN Xây dựng miền Nam tiến hành việc lắp đặt và quan trắc địa kỹ thuật công trình ... Chi tiết

Đo nối thủy chuẩn hạng II nhà nước và xác định tọa độ mốc chuẩn MC bằng công nghệ GPS

Theo hợp đồng số 145/2009 VKH đã ký với chủ đầu tư là Viện khoa học công nghệ và kinh tế xây dựng Hà Nội, Viện KHCN Xây dựng thực hiện việc đo nối thủy chuẩn hạng II nhà nước và xác định tọa độ mốc chuẩn ... Chi tiết

Quan trắc độ võng dầm, độ lún công trình Cung triển lãm quy hoạch Quốc gia

Thực hiện hợp đồng số 148/2009 VKH đã ký với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình (mới), Viện KHCN Xây dựng tiến hành việc quan trắc độ võng dầm, độ lún công trình trên theo phương ... Chi tiết