Kiểm định

Kiểm định chất lượng khối nhà cũ - công trình cải tạo và mở rộng nhà điều hành sản xuất Tổng Công ty điện lực miền Trung

Ngày tạo : 14/07/2015

Với uy tín và năng lực trong công tác tư vấn xây dựng, kiểm định, Văn phòng đại diện Viện KHCN Xây dựng tại Đà Nẵng được giao nhiệm vụ thực hiện việc kiểm định chất lượng khối nhà cũ của Tổng Công ty Điện lực miền Trung tại 393 đường Trưng Nữ Vương, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng. Chủ đầu tư là Tổng Công ty Điện lực miền Trung.

Với uy tín và năng lực trong công tác tư vấn xây dựng, kiểm định, Văn phòng đại diện Viện KHCN Xây dựng tại Đà Nẵng được giao nhiệm vụ thực hiện việc kiểm định chất lượng khối nhà cũ của Tổng Công ty Điện lực miền Trung tại 393 đường Trưng Nữ Vương, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng. Chủ đầu tư là Tổng Công ty Điện lực miền Trung.
Nhà điều hành sản xuất Tổng Công ty Điện lực miền Trung gồm hai khối nhà tiếp giáp nhau tạo thành chữ L. Khối nhà từ trục C1 tới trục M là phần công trình hiện có, khối nhà từ trục M1 tới trục T đã được mở rộng lần 1 và hoàn thành năm 2001 gồm 4 tầng, diện tích xây dựng 1 tầng khoảng 360m2 do Công ty xây lắp & vật liệu xây dựng III – Bộ Thương mại thi công; hai khối nhà phân cách nhau bằng khe lún.
Trong dự án mở rộng và cải tạo công trình trên, đơn vị chủ quản có kế hoạch nâng thêm hai tầng từ trục M1 tới trục T (phần mở rộng trước đây) vì vậy cần phải tiến hành đánh giá lại hiện trạng, trên cơ sở đó tính toán xác định khả năng chịu lực của khối nhà khi cải tạo nâng tầng.

Các tin liên quan