Thí nghiệm/Chứng nhận

Thí nghiệm siêu âm kiểm tra chất lượng tường vây, cọc khoan nhồi công trình Nhà Quốc hội

Để đảm bảo chất lượng cao cho các cọc khoan nhồi và tường vây thì công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng trong và sau khi thi công là rất cần thiết. Đáp ứng yêu cầu này, Viện KHCN Xây dựng tiến hành việc thí nghiệm siêu âm kiểm ... Chi tiết

Kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình Trung tâm nghiên cứu công nghệ thông tin viễn thông và sản xuất phần mềm FPT

Theo hợp đồng số 19/2010 PVMN đã ký với chủ đầu tư là chi nhánh Công ty TNHH bất động sản FPT (Tp. Hà Nội), Phân viện KHCN Xây dựng miền Nam chịu trách nhiệm thực hiện việc tư vấn kiểm tra chứng nhận đủ điều kiệm đảm bảo an ... Chi tiết

Kiểm tra và chứng nhận sự đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực công trình khu cao ốc thương mại và căn hộ cao cấp Thái Bình Plaza

Thực hiện hợp đồng số 30/2010PVMN đã ký với Công ty TNHH đá xây dựng Bình Dương, Phân viện KHCN Xây dựng miền Nam đảm nhận việc kiểm tra và chứng nhận sự đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực công trình trên tuân thủ các văn bản ... Chi tiết

Hoàn thành việc thí nghiệm cọc bằng tải trọng tĩnh ép dọc trục công trình Kho bạc nhà nước

Theo hợp đồng số 25/2010PVMN đã ký với Kho bạc nhà nước Tp. Hồ Chí Minh, Phân Viện KHCN Xây dựng miền Nam đã hoàn thành việc thí nghiệm cọc bằng tải trọng tĩnh ép dọc trục công trình Kho bạc nhà nước theo đề cương đã được phê duyệt. ... Chi tiết

Thí nghiệm nén tĩnh cọc công trình SP-SSA Internetional Termical, Cảng Cái Mép, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Thí nghiệm nén tĩnh cọc công trình SP-SSA Internetional Termical, Cảng Cái Mép, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Nhằm đánh giá khả năng chịu tải của cọc, Phân Viện KHCN Xây dựng miền Nam được giao thực hiện việc thí nghiệm nén tĩnh cọc công trình SP-SSA Internetional Termical, cảng Cái Mép, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu theo hợp đồng số 14/2010 PVMN đã ký với Công ty TNHH ... Chi tiết

Kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và sự phù hợp chất lượng công trình khối nhà D – KTX sinh viên trường Đại học sư phạm kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh

Nhằm xác định chất lượng công trình xây dựng được hoàn thành phù hợp với yêu cầu sử dụng, quy chuẩn, tiêu chuẩn..., chủ đầu tư là Trường Đại học sư phạm kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh giao cho Phân Viện KHCN Xây dựng miền Nam thực hiện việc ... Chi tiết

Thử nghiệm khả năng chịu lửa của mẫu dầm thép chịu lực bọc tấm bảo vệ chống cháy

Vừa qua, Phòng Thí nghiệm Phòng chống cháy - Viện Chuyên ngành Kết cấu Công trình Xây dựng, Viện KHCN Xây dựng đã hoàn thành việc thử nghiệm kiểm tra khả năng chịu lửa cho mẫu dầm thép chịu lực bọc bằng tấm bảo vệ chống cháy cho khách hàng ... Chi tiết