Khảo sát địa chất CT

Khảo sát địa chất công trình

Thực hiện hợp đồng số 114 và 115/2009 VKH đã ký tháng 6/2009 với Gamuda Lan Vietnam LLC, Viện KHCN Xây dựng tiến hành việc khảo sát địa chất công trình dự án công viên Yên Sở hạng mục C2, A2-2, A2-3, A2-4 theo đề cương đã ... Chi tiết