Đào tạo

Thông báo tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn xây dựng tại Hà Nội

Nhằm giúp cho các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện pháp lý và năng lực chuyên môn về hoạt động quản lý dự án ĐTXDCT, hoạt động định giá xây dựng và hoạt động đấu thầu, trong tháng 11 và 12/2009 Viện KHCN Xây dựng sẽ tổ chức ... Chi tiết

Thông báo mở lớp tuận huấn chuyên đề, đào tạo thí nghiệm xây dựng tại Tp. Hồ Chí Minh

Thực hiện theo kế hoạch tập huấn chuyên ngành và bồi d­ưỡng chuyên môn nghiệp vụ năm 2009, đ­ược sự đồng ý của Bộ Xây dựng, Viện KHCN Xây dựng tổ chức 3 lớp đào tạo và cấp chứng chỉ về “Thí nghiệm các tính chất Cơ - lý của ... Chi tiết

Thông báo mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ “định giá xây dựng” tổ chức tại TP. Thái Nguyên

Nhằm tạo điều kiện cho các cán bộ tham gia các hoạt động định giá xây dựng như: Lập dự án ĐTXDCT, thẩm tra tổng mức đầu tư, lập và thẩm tra, thẩm định dự toán xây dựng công trình; lập giá gói thầu, lập và thanh quyết toán hợp ... Chi tiết

Thông báo mở 02 lớp đào tạo thí nghiệm viên tại Hà Nội

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch đào tạo và cấp chứng chỉ thí nghiệm viên năm 2009, được sự đồng ý của Bộ Xây dựng, Viện KHCN Xây dựng tổ chức mở 02 lớp đào tạo và cấp chứng chỉ thí nghiệm viên về "Phương pháp xác định ... Chi tiết

Thông báo mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đo đạc trong xây dựng tại Hà Nội

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch đào tạo năm 2009, được sự đồng ý của Bộ Xây dựng, Viện KHCN Xây dựng tổ chức lớp đào tạo và cấp chứng nhận về “Bồi d­ưỡng nghiệp vụ đo đạc trong xây dựng”.
... Chi tiết

Thông báo mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng công trình tại Gia Lai

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ đư­­ợc giao theo QĐ số: 1857/QĐ- BXD, ngày 29 tháng 9 năm 2005 về việc tổ chức đào tạo “Bồi d­­­ưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật” và QĐ số: 798/QĐ ... Chi tiết

Thông báo mở lớp đào tạo "Phương pháp xác định các tính chất cơ - lý của Bê tông và Vật liệu xây dựng, Vật liệu Thép và Mối hàn" tại Kon Tum

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch đào tạo và cấp chứng chỉ thí nghiệm viên năm 2009, được sự đồng ý của Bộ Xây dựng, Viện KHCN Xây dựng tổ chức tại Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định chất lượng công trình xây dựng - Sở Xây ... Chi tiết