Tin tức

Sứ mệnh - tầm nhìn

Viện Khoa học công nghệ xây dựng, tiền thân là Viện Thí nghiệm vật liệu xây dựng – trực thuộc Bộ Kiến trúc, được thành lập ngày 18 tháng 11 năm 1963. ... Chi tiết

Viện Khoa học công nghệ xây dựng đánh giá chứng nhận sản phẩm Cửa của Công ty TNHH Xuân Điềm đạt Quy chuẩn QCVN 16:2014/BXD

Ngày 15/09/2017, Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã tiến hành trao Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp Quy chuẩn QCVN 16:2014/BXD cho sản phẩm Cửa khung nhựa cứng U-PVC và cửa gỗ tự nhiên của Công ty TNHH Xuân Điềm có địa chỉ tại thôn Hồ Sen, ... Chi tiết

Viện Khoa học công nghệ xây dựng đánh giá chứng nhận sản phẩm Vải địa kỹ thuật của Công ty Cổ phần đầu tư và thương mại VNT phù hợp với Tiêu chuẩn TCVN 9844:2013

Ngày 05/03/2018, Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã tiến hành trao Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp Tiêu chuẩn TCVN 9844:2013 cho sản phẩm Vải địa kỹ thuật của Công ty Cổ phần đầu tư và thương mại VNT có địa chỉ tại K05B - Đường số ... Chi tiết