Tin tức

Lễ trao Quyết định tái bổ nhiệm tiến sĩ Nguyễn Hồng Sinh làm Phó giám đốc Viện Chuyên ngành Địa kỹ thuật

Xét nhu cầu công tác, tiêu chuẩn, năng lực, tín nhiệm của cán bộ và đề nghị của ông Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, ngày 12 tháng 01 năm 2015
... Chi tiết

Hội nghị cán bộ công nhân viên chức Viện KHCN Xây dựng năm 2015

Sáng ngày 13 tháng 2 năm 2015, Viện KHCN Xây dựng đã tổ chức Hội nghị cán bộ công nhân viên chức (CBCNVC) năm 2015 tại trụ sở chính của Viện, số 81 ... Chi tiết

Trao Quyết định bổ nhiệm tiến sĩ Trần Toàn Thắng làm Phó giám đốc Viện Chuyên ngành Địa kỹ thuật

Xét nhu cầu công tác, tiêu chuẩn, năng lực, tín nhiệm của cán bộ và đề nghị của ông Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, ngày 24 tháng 02 năm 2015
... Chi tiết

Hội nghị điển hình tiên tiến năm 2015 Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng

Sáng ngày 21/5/2015, Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến năm 2015 tại trụ sở chính của Viện, số 81 phố Trần Cung - ... Chi tiết

Hội thảo

Sáng ngày 6/6/2015, tại Nhà Hội thảo, Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng, đã diễn ra Hội thảo "Các giải pháp tiến bộ trong xây dựng công trình dân dựng và giao ... Chi tiết

Lễ trao Quyết định bổ nhiệm thạc sĩ Nguyễn Quý Long làm Phó giám đốc TT TV Thiết bị và Xây dựng

Xét nhu cầu công tác, tiêu chuẩn, năng lực, tín nhiệm của cán bộ và đề nghị của các ông Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, ngày 28 tháng 05 năm 2015
... Chi tiết

Lễ trao Quyết định tái bổ nhiệm đồng chí Đỗ Quốc Trung làm Giám đốc Trung tâm Công nghệ xây dựng

Xét nhu cầu công tác, tiêu chuẩn, năng lực, tín nhiệm của cán bộ và đề nghị của ông Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, ngày 01 tháng 06 năm 2015
... Chi tiết