Tin tức

Mở lớp BD NVTVGS trong tháng 5 tại Hà Nội

Căn cứ Luật số 38/QH12 ngày 19/6/2009 và Thông tư số 22/2009/TT-BXD ngày 06/7/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết về điều kiện năng lực hoạt động xây dựng, theo đó các cá nhân tham gia hoạt động xây dựng phải có văn bằng, chứng chỉ đào tạo ... Chi tiết

Giới thiệu luận án Tiến sĩ kỹ thuật “Thiết kế một số dạng gối cách chấn trong công trình chịu động đất”

Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng xin giới thiệu luận án Tiến sĩ kỹ thuật “Thiết kế một số dạng gối cách chấn trong công trình chịu động đất” của nghiên cứu sinh Lê Xuân Tùng, chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp, mã số: 62.58.20.01.
... Chi tiết

Thông báo mở lớp tập huấn thiết kế kết cấu thép theo tiêu chuẩn Châu Âu EUROCODE 3

Thực hiện chủ trương của Chính phủ và của Bộ Xây dựng về từng bước hội nhập quốc tế trong hoạt động xây dựng, đồng thời giúp cho các cán bộ kỹ thuật của Ngành tiếp cận dần với kỹ thuật hiện đại của thế giới, tháng 12/2011 Viện KHCN ... Chi tiết

Mở các lớp trong tháng 4/2012 tại Tp. Hồ Chí Minh

Nhằm củng cố và nâng cao kiến thức cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật xây dựng về thí nghiệm đất hiện trường, bồi dưỡng nghiệp vụ về Tư vấn giám sát khảo sát địa kỹ thuật, công nghệ Bê tông tiến tiến trong xây dựng; được sự đồng ý ... Chi tiết

Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Tiến Thành

Chiều ngày 30/3/2012, tại trụ sở chính 81 Trần Cung, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội, Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã tổ chức trọng thể buổi Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Tiến Thành, Giám đốc Ban quản lý Dự ... Chi tiết

Mở các lớp trong tháng 4/2012 tại Hà Nội

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ do Bộ Xây dựng giao, trong tháng 3,4/2012 Viện KHCN Xây dựng sẽ tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn hoạt động xây dựng tại Hà Nội, cụ thể như sau:
... Chi tiết

Thông báo buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS. Nguyễn Tiến Thành

Viện KHCN Xây dựng xin thông báo buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện về đề tài “Nghiên cứu chế tạo và sử dụng vữa mạch mỏng cho khối xây bê tông khí chưng của nghiên cứu sinh Nguyễn Tiến Thành, chuyên ngành: Vật liệu và công nghệ ... Chi tiết