Tin hoạt động

Hội nghị cán bộ công nhân viên chức lao động năm 2019

Ngày tạo : 30/01/2019

Sáng ngày 30/01/2019, Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng đã tổ chức Hội nghị cán bộ công nhân viên chức lao động năm 2019. Hội nghị nhằm kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện các công tác trong năm 2018 và xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2019 qua bản cam kết giữa Viện trưởng và cán bộ công nhân viên chức. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Viện và toàn thể cán bộ công nhân viên chức.

Đại biểu tham dự Hội nghị

 

Hội nghị đã thông qua các nội dung gồm: Kiểm điểm Bản cam kết giữa Viện trưởng và cán bộ công nhân viên chức năm 2018; Báo cáo tổng kết công tác Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ  2016 – 2018; Dự thảo Bản cam kết giữa Viện trưởng và cán bộ công nhân viên chức năm 2019; Báo cáo thu chi tài chính năm 2018 và kế hoạch cân đối thu chi năm 2019. Hội nghị đã nhất trí cao và thông qua Bản cam kết giữa Viện trưởng và cán bộ công nhân viên chức năm 2019; kế hoạch thu chi năm 2019.

 

Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019 - 2021

Hội nghị cũng đã bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019 - 2021 gồm 5 đồng chí.

Cũng tại Hội nghị, Viện đã công bố các Quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các hoạt động năm 2017 và 2018.

 

Phát biểu tại Hội nghị, Viện trưởng Nguyễn Đại Minh cho rằng năm 2018 Viện đã làm được nhiều việc đáng khích lệ bên cạnh đó vẫn còn những tồn tại cần khắc phục. Tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được trong năm 2018, Viện cần hoàn thành xuất sắc, vượt mức kế hoạch đặt ra, nâng cao đời sống cán bộ công nhân viên; cần nghiên cứu cơ chế đầu tư phát triển Viện để Viện luôn xứng tầm là trung tâm khoa học công nghệ hàng đầu của Ngành Xây dựng.

Một số hình ảnh tại Hội nghị.

 

Các tin liên quan