Thí nghiệm

Thử nghiệm hệ mặt dựng nhôm kính Cao ốc văn phòng Điện Biên Phủ tại Tp. Hồ Chí Minh

Ngày tạo : 12/01/2021

Phòng Nghiên cứu Thí nghiệm Gió – Trung tâm Kết cấu thép và Xây dựng đã tiến hành thử nghiệm hệ mặt dựng nhôm kính cho công trình Cao ốc văn phòng Điện Biên Phủ tại số 152 đường Điện Biên Phủ, phường 25, quận bình thạnh, Tp. Hồ Chí Minh theo một số tiêu chuẩn ASTM.

Các chỉ tiêu được thử nghiệm là :

Độ lọt khí với Plk = ± 240 Pa (lần 1)/Air infiltration test with Plk = ± 240 Pa (1st); Độ lọt nước dưới áp lực tĩnh với Pln =  300 Pa trong 15 phút (lần 1)/ Water tightness test by static pressure with Pln = 300 Pa (15 minutes)(1st); Độ lọt nước dưới áp lực tuần hoàn/ Water tightness test by cyclic pressure; Giai đoạn 1/Step 1: 0,15Pkc ÷ 0,3 Pkc  = 219 Pa ÷ 437 Pa (5 min); Giai đoạn 2/Step 2: 0,2Pkc ÷ 0,4 Pkc = 291 Pa ÷ 583 Pa  (5 min); Giai đoạn 3/Step 3: 0,3Pkc ÷ 0,6 Pkc = 437 Pa ÷ 847 Pa  (5 min);  Độ lọt nước dưới áp lực động Pln = 300 Pa/ Water tightness test by dynamic pressure Pln = 300 Pa; Tính năng kết cấu với Pkc = +1457 Pa và -1176 Pa / Structural test at serviceability limit state (Against wind pressure test) Pkc = +1457 Pa and -1176 Pa  (with 100% design windload); Độ lọt khí với Plk = ± 240 Pa (lần 2) /Air infiltration test with Plk = ± 240 Pa (2nd); Độ lọt nước dưới áp lực tĩnh với Pln =  300 Pa trong 15 phút (lần 2)/ Water tightness test by static pressure with Pln = 300 Pa (15 minutes)(2nd); Dịch chuyển do gió, động đất gây ra (theo phương ngang)/ Inter-storey movement test  (horizontal racking test – parallel to elevation); Tải trọng cực hạn với Pch =1,5x Pkc = + 2186 Pa và -1763 Pa (độ bền gió lớn nhất)/ Strength test at ultimate limit state with Pch =1,5x Pkc = + 2186 Pa and -1763 Pa (Proof test)(with 150% design windload).

Các tin liên quan