Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 121/2022VKH, sản phẩm: Sơn Alkyd

Ngày tạo : 12/07/2022

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 121/2022VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Sơn Alkyd

Đơn vị sản xuất:

Công ty Cổ phần Hóa chất Sơn Bạch Đằng

Phù hợp:

TCVN 5730:2008

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

04/7/2022 đến 04/7/2023

Các tin liên quan