Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 087-1/2022VKH, sản phẩm: tro xỉ nhiệt điện đốt than tại chân silô làm vật liệu san lấp

Ngày tạo : 13/07/2022

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 087-1/2022VKH

Chứng nhận sản phẩm:

tro xỉ nhiệt điện đốt than tại chân silô làm vật liệu san lấp

Đơn vị sản xuất:

Công ty nhiệt điện Mông Dương       

Địa chỉ:

Khu 8, Phường Mông Dương, Cẩm Phả, Quảng Ninh.

Phù hợp:

TCVN 12249:2018

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

21/7/2022 đến 20/7/2025

 

Các tin liên quan