Một số chứng chỉ Hợp quy đã cấp cho khách hàng

Viện Khoa học công nghệ xây dựng đánh giá chứng nhận sản phẩm Sơn tường dạng nhũ tương của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hưng Phúc Lộc phù hợp với QCVN 16:2014/BXD

Ngày 09/10/2017, Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã tiến hành trao Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp QCVN 16:2014/BXD cho sản phẩm Sơn tường dạng nhũ tương của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hưng Phúc Lộc có địa chỉ tại Số 555 đường Minh ... Chi tiết

Viện Khoa học công nghệ xây dựng đánh giá chứng nhận lô sản phẩm Bồn rửa mặt và xí bệt được nhập khẩu bởi Công ty TNHH ECO HOUSE KOSCOS đạt Quy chuẩn QCVN 16:2014/BXD

Ngày 26/09/2017, Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã tiến hành trao Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2014/BXD cho lô sản phẩm Bồn rửa mặt và xí bệt được nhập khẩu bởi Công ty TNHH ECO HOUSE KOSCOS có địa ... Chi tiết

Viện Khoa học công nghệ xây dựng đánh giá chứng nhận lô sản phẩm Thanh nhôm hợp kim định hình được nhập khẩu bởi Công ty Cổ phần Hasky đạt Quy chuẩn QCVN 16:2014/BXD

Ngày 25/08/2017, Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã tiến hành trao Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2014/BXD cho lô sản phẩm Thanh nhôm hợp kim định hình được nhập khẩu bởi Công ty Cổ phần Hasky có địa chỉ ... Chi tiết

Viện Khoa học công nghệ xây dựng đánh giá chứng nhận sản phẩm của Công ty Cổ phần Hasky

Ngày 04/01/2018, Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã tiến hành trao Giấy chứng nhận: Kính dán nhiều lớp dày: 8,38mm; 10,38mm; 13,52mm và 17,52mm phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 7364-2,5,6:2004; Kính phẳng tôi nhiệt dày: 4mm; 5mm; 6mm; 8mm; 10mm; 12mm; 15mm và 19mm phù hợp với ... Chi tiết

Viện Khoa học công nghệ xây dựng đánh giá chứng nhận sản phẩm Cửa đi – cửa gỗ công nghiệp của Công ty Cổ phần nội thất Hà Lâm phù hợp với Tiêu chuẩn TCVN 9366-1:2012

Ngày 26/03/2018, Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã tiến hành trao Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp Tiêu chuẩn TCVN 9366-1:2012 cho sản phẩm Cửa đi – cửa gỗ công nghiệp của Công ty Cổ phần nội thất Hà Lâm có địa chỉ tại Lô đất CN9 ... Chi tiết

Viện Khoa học công nghệ xây dựng đánh giá chứng nhận sản phẩm Cốt liệu lớn Dmax 20 (đá 1x2cm) của Công ty TNHH Xây dựng Chính Thức phù hợp với QCVN 16:2014/BXD

Ngày 05/10/2017, Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã tiến hành trao Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp QCVN 16:2014/BXD cho sản phẩm Cốt liệu lớn Dmax 20 (đá 1x2cm) của Công ty TNHH Xây dựng Chính Thức có địa chỉ tại Số 111 đường Lê Duẩn, thị ... Chi tiết

Viện Khoa học công nghệ xây dựng đánh giá chứng nhận lô sản phẩm Phụ gia khoáng hoạt tính dùng cho bê tông và vữa được nhập khẩu bởi Công ty TNHH Đầu tư và xây dựng hóa chất B.E.S.T đạt Quy chuẩn QCVN 16:2014/BXD

Ngày 10/10/2017, Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã tiến hành trao Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2014/BXD cho lô sản phẩm Phụ gia khoáng hoạt tính dùng cho bê tông và vữa được nhập khẩu bởi Công ty TNHH ... Chi tiết