Một số chứng chỉ đã cấp cho khách hàng

Chứng nhận sản phẩm Xỉ đáy lò đốt than, tro bay đốt than làm vật liệu san lấp

Ngày tạo : 26/03/2021

Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã trao Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp TCVN 12249 : 2018 cho Xỉ đáy lò đốt than, tro bay đốt than làm vật liệu san lấp tại Nhà máy Alumin Nhân cơ – Công ty nhôm Đắk Nông – TKV tại thôn 11, xã Nhân Cơ, huyện.

Phương thức chứng nhận: Phương thức 5. Giấy chứng nhận có giá trị đối với tro xỉ tại chân silô và tại bãi chứa của đơn vị sản xuất kể từ ngày 26/11/2020 đến 25/11/2021. Giấy chứng nhận này sẽ được gia hạn tiếp 12 tháng/lần sau các lần đánh giá giám sát vào tháng 11/2021 và tháng 11/2022.

Các tin liên quan