Một số chứng chỉ đã cấp cho khách hàng

Chứng nhận sản phẩm Tro xỉ nhiệt điện đốt than làm nền đường ôtô; Tro bay làm phụ gia khoáng cho bê tông đầm lăn

Ngày tạo : 26/03/2021

Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã trao Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp TCVN 12660 : 2019 Tro xỉ nhiệt điện đốt than làm nền đường ôtô – Yêu cầu kỹ thuật, thi công và nghiệm thu; TCVN 8825:2011 Phụ gia khoáng cho bê tông đầm lăn cho Tro bay làm phụ gia khoáng cho bê tông đầm lăn tại Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2, thôn Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận.

Phương thức chứng nhận: Phương thức 5. Giấy chứng nhận có giá trị đối với tro xỉ tại chân silô và tại bãi chứa của đơn vị sản xuất kể từ ngày 26/11/2020 đến 25/11/2021. Giấy chứng nhận này sẽ được gia hạn tiếp 12 tháng/lần sau các lần đánh giá giám sát vào tháng 11/2021 và tháng 11/2022.

Các tin liên quan