Một số chứng chỉ đã cấp cho khách hàng

Chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm Gạch trang trí đất sét nung

Ngày tạo : 26/03/2021

Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã trao Giấy chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm phù hợp TCVN 1450:2009 cho Gạch trang trí đất sét nung được sản xuất tại Công ty Cổ phần gạch ngói Đồng Nai có địa chỉ tại 119 Điện Biên Phủ, phường ĐaKao, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Phương thức chứng nhận: Phương thức 5. Giấy chứng nhận có giá trị từ ngày 05/01/2021 đến ngày 04/01/2022. Giấy chứng nhận này sẽ được gia hạn tiếp 12 tháng/lần sau các lần đánh giá giám sát vào tháng 01/2022 và tháng 01/2023.

Các tin liên quan