Hội thảo KHCN

Thông báo tổ chức và phân công nhiệm vụ Hội thảo khoa học chủ đề Các giải pháp tiến bộ trong xây dựng công trình dân dụng và giao thông

Ngày tạo : 15/07/2015

Thông báo tổ chức và phân công nhiệm vụ Hội thảo khoa học chủ đề Các giải pháp tiến bộ trong xây dựng công trình dân dụng và giao thông

I/ MỤC ĐÍCH:

Mục đích của hội thảo là tạo điều kiện cho các chuyên gia trong và ngoài nước trình bày các kết quả nghiên cứu chuyên ngành, các ứng dụng khoa học công nghệ, các giải pháp mới trong kết cấu công trình xây dựng dân dụng và giao thông, trao đổi kiến thức trong nước và quốc tế, góp phần tăng cường mối giao lưu quốc tế và mở ra cơ hội hợp tác đào tạo với Trường Đại học Kyushu Nhật Bản và Viện.

II/ NỘI DUNG:

1. Tên của Hội thảo: "Các giải pháp tiến bộ trong xây dựng công trình dân dụng và giao thông”

2. Đơn vị tổ chức: Trung tâm Tư vấn Thiết bị và Xây dựng kết hợp với Viện KHCN Xây dựng

3. Thành phần tham dự:

- Các đơn vị trong Viện KHCN XD: Các cán bộ tại các Viện chuyên ngành và các trung tâm trong Viện  

- Mời viết bài trong Viện:

* Ông Nguyễn Đại Minh

* Ông Phạm Quyết Thắng

* Ông Trần Bá Việt

Và các chuyên gia khác (nếu có)

- Các đơn vị khách mời:

1. Trường ĐH Xây Dựng (1 đến 2 bài)

2. Trường ĐH Kiến trúc (1 đến 2 bài)

3. Trường ĐH Giao thông vận tải (1 đến 2 bài)

4. Trường ĐH Thủy lợi (1 đến 2 bài)

5. Viện KHCN Giao thông vận tải (1 đến 2 bài)

6. Viện Vật liệu xây dựng

7. Tổng công ty thiết kế các công trình giao thông Tedy.

8. Công ty thiết kế VNCC

9. Công ty thiết kế VCC

10. Công ty thiết kế CDC

11. Học viện Kỹ thuật Quân s

4. Nội dung:

- Báo cáo tóm tắt những kết quả nghiên cứu mới nhất về các lĩnh vực chuyên môn:

+ Các giải pháp về Vật liệu xây dựng

+ Các giải pháp về Địa kỹ thuật và Nền móng

+ Các giải pháp về Kết cấu bê tông cốt thép công trình dân dụng và Giao thông.

- Trao đổi kinh nghiệm hoặc giao lưu với các chuyên gia nước ngoài.

5. Ngôn ngữ sử dụng:

- Ngôn ngữ viết bài: Song ngữ Tiếng Việt và Tiếng Anh (đối với bài viết của chuyên gia trong nước) và Tiếng Anh (đối với chuyên gia nước ngoài).

- Ngôn ngữ trình bày: Tiếng Anh

III. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: Dự kiến 01 ngày bao gồm sáng và chiều ngày 06/6/2015.

2. Địa điểm: Hội trường Viện KHCN Xây dựng.

IV. YÊU CẦU CHUẨN BỊ

    1. Thành lập Ban tổ chức : bao gồm Ban chỉ đạo, Ban thư ký và Ban phục vụ của Hội thảo.

Ban chỉ đạo:

1. Ông Trần Bá Việt – Viện phó IBST – Trưởng ban

2. Ông Nguyễn Tiến Huy – Giám đốc TTTB – Phó ban

3. Bà Trần Thu Hà – Cán bộ TTTB - Ủy viên

4. Bà Nguyễn Minh Nguyệt – Trưởng phòng Tổng hợp, TTTB- Ủy viên

5. Bà Lê Thị Thu Huyền – Trưởng phòng Dự án TTTB- Ủy viên

Ban thư ký:

               1. Ông Trịnh Hải Quỳnh
            2. Ông Nguyễn Duy Quý

3. Ông Doãn Minh Tiến

4. Ông Nguyễn Trí Dũng

5. Ông Nguyễn Tiến Hoàng

6. Ông Dương Tuấn Sơn

7. Ông Phạm Đức Thuận

8. Bà Nguyễn Hải Yến


2. Truyền thông cho sự kiện:

- Viết tin tức đăng trên trang Web của Viện: Viện thông tin đào tạo và TCH

- Thiết lập sự kiện trên trang mạng xã hội và cập nhật tin tức hàng ngày cho đến ngày diễn ra Hội Thảo và tổng kết: Đoàn TN Trung tâm


3. Phát hành thư mời: Ban thư ký sẽ phát hành thư mời của Ban tổ chức đến các đơn vị và chuyên gia trong danh sách dự kiến.

Nội dung thư mời (giới thiệu mục đích, nội dung hội thảo)

     4. Thể lệ gửi bài:

+ Mỗi bài báo được trình bày dưới dạng bài báo khoa học, dài tối đa 10 trang, viết bằng song ngữ tiếng Việt và tiếng Anh được chế bản khổ A4, phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 13, định dạng lề trên, lề dưới, lề trái: 30mm; lề phải 25mm, cách dòng đơn, khoảng cách giữa các đoạn văn là 6pt. Tên và hình vẽ đặt ở phía dưới. Tên bảng biểu đặt ở phía trên. Hình vẽ và bảng biểu đều phải đánh số thứ tự. (Có thể ban thư ký làm form mẫu và gửi cho các chuyên gia).

+ Phần đầu báo cáo: Tiêu đề của báo cáo in đậm, cỡ chữ 15. Dưới tiêu đề ghi rõ họ tên tác giả, địa chỉ và số điện thoại liên hệ.

+ Các bài báo cần có tóm tắt bằng song ngữ tiếng Việt và tiếng Anh (5-10 dòng).

+ Các báo cáo khoa học gửi Hội thảo sẽ được in kỷ yếu hội thảo và phát hành trong ngày diễn ra Hội thảo.

- Thời hạn gửi bài:

+ Báo cáo tóm tắt (theo mẫu) : Trước ngày 14/5/2015

+ Báo cáo toàn văn : Trước ngày 25/5/2015.

- Địa chỉ gửi bài : Ban thư ký hội thảo khoa học, địa chỉ email cecc@ibst.vnceccibst@gmail.com. Tiêu đề thư ghi rõ Bài báo gửi Hội thảo khoa học.

     5. Tiến độ thực hiện:

- Gửi thư mời đến các đơn vị: Từ 4/5/2015 đến 5/5/2015.

- Liên lạc đến các đơn vị để nhận tóm tắt: Từ 13/5/2015 đến 14/5/2015

- Liên lạc đến các đơn vị để nhận toàn văn: Từ 25/5/2015 đến 26/5/2015.

- Biên tập kỷ yếu, chuẩn bị tổ chức: Từ 27/5/2015 đến 4/6/2015.

- Thăm quan một số dự án hợp tác với Nhật Bản: sáng ngày 5/6/2015

- Họp hợp tác giữa Trường đại học Kyushu Nhật Bản và lãnh đạo Viện: chiều ngày 5/6/2015

- Ngày 6/6/2015 : Tổ chức Hội thảo.

- Sáng ngày 8/6/2015 : Ban tổ chức họp tổng kết, rút kinh nghiệm.

     6. Chuẩn bị cho công tác tổ chức ngày hội thảo.

- Đón tiếp đại biểu.

- Phát tài liệu

- Điều khiển, dẫn chương trình hội thảo

- Ghi biên bản hội thảo

V. CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO

Phiên buổi sáng:

Thời gian

Nội dung

8h30

Phát biểu khai mạc – Trưởng ban tổ chức

Báo cáo 1

Báo cáo 2

Báo cáo 3

10h10-10h35

Tea break

Báo cáo 4

Báo cáo 5

Báo cáo 6

12h00

Nghỉ ăn trưa

Phiên buổi chiều.

Thời gian

Nội dung

13h00

Báo cáo 7

Báo cáo 8

Báo cáo 9

14h30-14h45

Tea break

Báo cáo 10

Báo cáo 11

16h30

Phát biểu bế mạc hội thảo.

17h00-18h00

Giao lưu giữa Việt Nam và Nhật Bản

       
       

Các tin liên quan