Hội thảo KHCN

Hội thảo khoa học “Eurocode 7 – Tình hình sử dụng tại Liên minh châu Âu và khả năng áp dụng tại Việt Nam”

Ngày tạo : 15/07/2015

Chiều ngày 16/6/2011, tại trụ sở chính 81 Trần Cung, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội, Viện KHCN Xây dựng đã tổ chức hội thảo khoa học “Eurocode 7 – Tình hình sử dụng tại Liên minh châu Âu và khả năng áp dụng tại Việt Nam”. Tham dự hội thảo có GS. Roger Frank, Trường Đại học Paris, TS. Trịnh Việt Cường, Phó Viện trưởng Viện KHCN Xây dựng, các nhà nghiên cứu, các cán bộ trong và ngoài Viện quan tâm đến lĩnh vực Địa kỹ thuật.


Tại hội thảo, sau phát biểu của TS. Trịnh Việt Cường, Phó Viện trưởng Viện KHCN Xây dựng, các đại biểu đã được nghe các bài giảng như:
* Giới thiệu chung về Eurocode 7, thiết kế địa kỹ thuật, do GS. Roger Frank, Trường Đại học Paris trình bày;
* Một số vấn đề về chuyển dịch tiêu chuẩn châu Âu về địa kỹ thuật, do TS. Trịnh Việt Cường trình bày.
Sau khi nghe các bài giảng, các đại biểu đã được dành thời gian trao đổi, thảo luận về những vấn đề trong lĩnh vực địa kỹ thuật như: trong việc tính toán nền móng nên sử dụng phương pháp nào, thí nghiệm gì, nên sử dụng tiêu chuẩn nào... và đã được giáo sư giải đáp một số thắc mắc. Đồng thời, các đại biểu cũng được nghe giáo sư chia sẻ một số kinh nghiệm, các vấn đề liên quan đến địa kỹ thuật.
Mặc dù hội thảo chỉ tổ chức trong một buổi chiều nhưng các đại biểu đã được tìm hiểu toàn bộ tiêu chuẩn châu Âu. Qua đó giúp cho các nhà nghiên cứu Việt Nam, các cán bộ có thêm kinh nghiệm trong thiết kế địa kỹ thuật và việc áp dụng một số tiêu chuẩn châu Âu tại Việt Nam.

Các tin liên quan