Hội thảo KHCN

Hội thảo Hệ thống tiêu chuẩn và phần mềm trong thiết kế kết cấu ứng suất trước

Ngày tạo : 15/07/2015

Hội thảo chuyên đề "Hệ thống tiêu chuẩn và phần mềm trong thiết kế kết cấu ứng suất trước" là diễn đàn để trao đổi, thảo luận và đóng góp ý kiến trong thiết kế kết cấu ứng suất trước theo các tiêu chuẩn nước ngoài (ACI, BS, EC2) và ứng dụng các phần mềm hiện có trong thiết kế. Góp phần làm rõ những vướng mắc trong quá trình thiết kế, thẩm tra kết cấu ứng suất trước, nâng cao hiệu quả của dự án ngay từ khâu thiết kế.

NỘI DUNG:

1. Đơn vị tổ chức: Trung tâm Tư vấn Thiết kế và Xây dựng kết hợp với Trung tâm Tư vấn Thiết bị và Xây dựng – Viện KHCN Xây dựng

2. Thành phần tham dự:

- Cán bộ trong Viện KHCN XD: các anh chị em làm công tác thiết kế, thẩm tra kết cấu.

- Cán bộ ngoài Viện KHCN XD: công ty CDC

3. Nội dung:

- Các tiêu chuẩn nước ngoài dùng trong thiết kế kết cấu ứng suất trước hiện nay:

+ Tiêu chuẩn Mỹ ACI 318

+ Tiêu chuẩn Anh BS 8110 ( Phiên bản mới theo EN)

+ Tiêu chuẩn Châu Âu Eurocode 2.

- Các phần mềm ứng dụng trong thiết kế kết cấu ứng suất trước:

+ Phần mềm Adapt Floor Pro.

+ Phần mềm Adapt PT.

+ Phần mềm Safe và một số phần mềm khác.

- Một số sự cố trong thi công ứng suất trước liên quan đến vấn đề thiết kế:

+ Xuất hiện vết nứt do co ngót bê tông

+ Xuất hiện vết nứt do tháo giáo sai tại dải đổ sau

+ Xuất hiện vết nứt do chênh lệch độ cứng.

Hội thảo diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 2/4 đến ngày 15/4 tại Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng, với sự tham gia nhiệt tình của các cán bộ Viện, đặc biệt là các cán bộ Trung tâm Tư vấn Thiết kế xây dựng và Trung tâm Tư vấn Thiết bị. Ngoài ra, Công ty CDC cũng kết hợp chặt chẽ với Viện trong khâu tổ chức và báo cáo tham luận.

Các tin liên quan