Hội thảo KHCN

Chương trình Hội thảo "Các giải pháp tiến bộ trong xây dựng công trình dân dụng và giao thông” ngày 6/6/6015

Ngày tạo : 15/07/2015

Với mục tiêu tạo điều kiện cho các chuyên gia trong và ngoài nước trình bày các kết quả nghiên cứu chuyên ngành, các ứng dụng khoa học công nghệ, các giải pháp mới trong kết cấu công trình xây dựng dân dụng và giao thông, trao đổi kiến thức trong nước và quốc tế, góp phần tăng cường mối giao lưu quốc tế và mở ra cơ hội hợp tác đào tạo với Trường Đại học Kyushu Nhật Bản và Viện, Hội thảo "Các giải pháp tiến bộ trong xây dựng công trình dân dụng và giao thông” sẽ diễn ra vào ngày 6/6/2015 tại Nhà Hội thảo, Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng, số 81 phố Trần Cung - Nghĩa Tân - Cầu Giấy - Hà Nội.

"CÁC GIẢI PHÁP TIÊN TIẾN TRONG XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG & GIAO THÔNG"

HỢP TÁC VIỆT - NHẬT, 6-6-2015

CONFERENCE ON "ADVANCED SOLUTIONS IN CIVIL ENGINEERING AND TRANSPORTTATION" VIETNAM AND JAPAN , June 6th, 2015

Thời gian/ Time

Nội dung/ Content

8h00

8h30

Đón tiếp

 

Welcome ceremony

 

8h30

9h00

Khai mạc, giới thiệu trường ĐH Kyushu và Viện IBST

 

Commencement, introduction of Kyushu University and IBST

 

9h00

9h55

Tham luận 1 của GS. Yasufuku: "Những thành tựu địa kỹ thuật trong thiết kế móng cọc cho cầu dẫn sân bay New Kitakyushu tương quan với khảo sát đất nền"

55 phút

1st Presentation of Prof Yasufuku: "Geotechnical Challenges for Pile Foundation Design of the Connecting Bridge for New-Kitakyushu Airport linked with Soil Investigations"

55 minutes

9h55

10h15

Tham luận 2 của TS. Trần Bá Việt, IBST: "Nghiên cứu thiết kế chế tạo dầm cầu dân sinh Nông thôn bằng UHPFRC tại Việt nam"

20 phút

2nd presentation of Ph.D Tran Ba Viet, vice director of IBST:"Rechear of Design and Manufacture Vietnam Rural Beam by UHPSFC (Ultra-High Performance Steel Fiber Concrete)"

20 minutes

10h15

10h30

Nghỉ giải lao - Tiệc trà

 

Break time - Tea party

 

10h30

11h25

Tham luận 3 của GS. Sonoda về va chạm: "Hiện trạng thiết kế kháng tác động va đập đối với kết cấu được bảo vệ trong xây dựng dân dụng"

55 phút

3rd presentation of Prof Sonoda: "Present Status on the Impact Resistance Performance Design of Civil Engineering Protective Structure"

55 minutes

11h25

11h45

Tham luận 4 của TS. Lê Hữu Thanh, ĐH Kiến trúc: "Nghiên cứu sự làm việc của hàng rào an toàn trên cầu và đường cao tốc theo tiêu chuẩn Nhật Bản bằng phương pháp số"

20 phút

4th presentation of Ph.D Le Huu Thanh, Architecture University:" Numerical Analysis of Convex-Curved Steel Railing Subjected to Truck Collision based on the Japanese Specifications"

20 minutes

11h45

13h00

Nghỉ trưa - Buffet

 

Break time - Buffet for lunch

 

13h00

13h50

Tham luận 5 của Mr. Sagawa: "Ý nghĩa và đánh giá hệ số khuếch tán Ion Clorua đối với các kết cấu BT lâu bền"

50 phút

5th presentation of Mr Sagaw:"Signficance and Estimation of Chloride Ion Diffusion Coefficient for Durable Concrete Strucres"

50 phút

13h50

14h10

Tham luận 6 của TS. Đặng Việt Đức, ĐH Thủy Lợi: " Sức kháng mất ổn định cục bộ của tấm bản trong tính toán thiết kế dầm thép - Bê tông liên hợp xét đến các loại thép tính năng cao"

20 phút

6th presentation of Ph.D Dang Viet Duc, University of irrigatioin: "Local Buckling Strength of Steel Plates in Designing Steel - Concrete Composite Rirders Considering High - Performance steel"

20 minutes

14h10

14h30

Tham luận 7 của TS. Nguyễn Xuân Huy, ĐHGT về kết cấu: "Nghiên cứu thực nghiệm cột BTCT có dạng mặt cắt đặc biệt chịu tải trọng động đất"

20 phút

7th presentation of Ph.D Nguyen Xuan Huy, University of transportation: "Expreriment Investigation on Irrgularly Shaped Reinforced Concrete Columns Subjected to Seismic Action"

20 minutes

14h30

14h45

Nghỉ giải lao - Tiệc trà

 

Break time - Tea party

 

14h45

15h40

Tham luận 8 của Mr. Ishikura: "Phương pháp ước lượng dự đoán độ lún cuối cùng do gia cố nền đất được cải tạo bằng các cột nổi"

55 phút

8th presentation of Mr Ishikura:"An Estimation Medthod for Predicting Final Consolidation Settlement of Ground Improved by Floating Column"

55 minutes

15h40

16h00

Tham luận 9 của ThS. Nguyễn Huy Cường, ĐHGT: "Nghiên cứu ứng xử dính bám giữa BT cốt lưới dệt và BT thường"

20 phút

9th presentation of Ph.D Nguyen Huy Cuong, University of transportation: "Experimental Investigation of Interfacial Bonding Behavior between TRC and Concret"

20 minutes

16h00

16h10

Tổng kết bế mạc Hội thảo (Phần 1)

 

Closing ceremory (Part 1)

 

16h10

17h00

Phần 2: Giới thiệu và trao đổi về học bổng trường Kyushu và CTr. G30

 

Part 2: Introduction and discussion about scholarship of Kyushu University and G30 program

 

Các tin liên quan