Đào tạo thí nghiệm viên

Thông báo về việc hoãn tổ chức lớp “Thí nghiệm bê tông và Vật liệu xây dựng” tại Hà Nội

Ngày tạo : 07/09/2018

Theo công văn số 37 ngày 20 tháng 08 năm 2018 của Trung tâm Kết cấu thép và xây dựng - Viện Khoa học công nghệ xây dựng, Viện sẽ tổ chức lớp Thí nghiệm viên “Thí nghiệm bê tông và Vật liệu xây dựng” vào ngày 11/09/2018 tại Viện Khoa học công nghệ Xây dựng, 81 Trần Cung, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội.

Nhưng do điều kiện lớp không thể tổ chức được theo đúng thời gian đã Thông báo, Viện KHCN xây dựng xin thông báo hoãn tổ chức lớp Thí nghiệm viên về: “Thí nghiệm bê tông và Vật liệu xây dựng”. Thời gian khai giảng mới chúng tôi sẽ thông báo sau đến các đơn vị, cá nhân đã đăng ký học.

Trân trọng thông báo.

 

 

Các tin liên quan