Đào tạo thí nghiệm viên

Thông báo về việc hoãn tổ chức lớp “Phương pháp phân tích nước dùng cho xây dựng” tại Hà Nội

Ngày tạo : 10/07/2015

Theo thông báo số 1295/ VKH-TTĐT&TCH ngày 14 tháng 9 năm 2010 của Viện Thông tin - Đào tạo & TCH - Viện Khoa học công nghệ xây dựng, Viện Thông tin, Đào tạo &TCH dự kiến tổ chức lớp đào tạo thí nghiệm về “Phương pháp phân tích nước dùng cho xây dựng” vào ngày 26 tháng 10 năm 2010 tại Viện Khoa học công nghệ xây dựng.

Hiện nay, do điều kiện lớp không thể tổ chức được theo đúng thời gian như đã Thông báo, Viện Thông tin, Đào tạo & TCH - Viện KHCN xây dựng xin thông báo hoãn tổ chức lớp đào tạo Thí nghiệm về “Phương pháp phân tích nước dùng cho xây dựng” vào ngày 26/10/2010 tới các đơn vị, cá nhân để thuận tiện cho công tác. Thời gian mở lớp cụ thể Viện TT-ĐT&TCH sẽ thông báo sau.

Các tin liên quan