Đào tạo thí nghiệm viên

Thông báo mở lớp "Thí nghiệm hiện trường kiểm tra sức chịu tải và độ toàn vẹn của cọc" tại Hà Nội

Ngày tạo : 10/07/2015

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch đào tạo và cấp chứng chỉ, chứng nhận năm 2011; được sự đồng ý của Bộ Xây dựng, trong tháng 01/2011 Viện KHCN Xây dựng tổ chức lớp “Thí nghiệm hiện trường kiểm tra sức chịu tải và độ toàn vẹn của cọc” với nội dung cụ thể như sau:

Nội dung đào tạo:
- Tổng quan  về công nghệ móng cọc và công tác kiểm tra chất lượng thi công;

- Thí nghiệm nén tĩnh cọc;

- Phương pháp xung siêu âm xác định tính đồng nhất của bê tông cọc khoan nhồi (SONIC);

- Thí nghiệm kiểm tra khuyết tật băng phương pháp biến dạng nhỏ (PIT);

- Thí nghiệm kiểm tra khuyết tật bằng phương pháp biến dạng lớn (PDA);

- Ostenberg; Statnamics; Thí nghiệm hiện trường (nén tĩnh, PIT, SONIC).

Thời gian học: trong 05 ngày, từ ngày 12/01/2011 (thứ t
ư).
Địa điểm tổ chức lớp học: Hội trường Viện Khoa học công nghệ xây dựng, số 81 phố Trần Cung – Nghĩa Tân – Cầu Giấy – Hà Nội.

Địa chỉ liên hệ: Viện TT Đào tạo & Tiêu chuẩn hoá - Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng, Điện thoại: 04.62945110/37561360, Fax: 04.37561359,
E-mail: daotao.ibst@gmail.com.

Các tin liên quan