Đào tạo thí nghiệm viên

Thông báo mở lớp tập huấn, đào tạo thí nghiệm viên tại Hà Nội

Ngày tạo : 09/07/2015

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch đào tạo năm 2009; được sự đồng ý của Bộ Xây dựng, Viện KHCN Xây dựng tổ chức lớp đào tạo và cấp chứng chỉ tập huấn về “Cán bộ quản lý phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng” và lớp “Thí nghiệm về các tính chất cơ - lý của  đất trong phòng và hiện tr­ường”.

Đối tượng đào tạo lớp Tập huấn “Cán bộ quản lý phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng” là các kỹ sư­­, cử nhân, cao đẳng tốt nghiệp các chuyên ngành xây dựng, giao thông, thủy lợi đang và sẽ làm việc trong các phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, giao thông, thuỷ lợi, các sở, ban, ngành hoặc các đơn vị thi công xây lắp, các đơn vị t­­ư vấn giám sát chất lư­­ợng công trình. Lớp học được đào tạo trong 05 ngày, khai mạc vào 8h00 ngày 25 tháng 9 năm 2009. Lớp “Thí nghiệm về các tính chất cơ - lý của  đất trong phòng và hiện tr­ường”, đối tượng đào tạo là các kỹ sư­­, cử nhân, cao đẳng, trung học, công nhân kỹ thuật, công nhân thí nghiệm thuộc các thành phần kinh tế đã, đang và sẽ làm việc trong các phòng thí nghiệm thuộc chuyên ngành Xây dựng, Giao thông, Thuỷ lợi, các đơn vị t­­ư vấn giám sát chất lư­­ợng công trình, liên quan đến công tác thí nghiệm, kiểm tra, giám định chất lư­­ợng nền đất, vật liệu, cấu kiện và công trình xây dựng. Lớp học được đào tạo trong 20 ngày, khai mạc lớp học vào 8h00 ngày 05 tháng 10 năm 2009 tại Viện KHCN Xây dựng (81 phố Trần Cung, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội). Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Đào tạo và Thông tin - Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng, điện thoại: 04.62945110 - 37561359 - 37561360,  Fax: 04.37561359 - 38361197, 0904.264 633 (Hạnh) - 0983.540791 (Hoa); E-mail: ibst.daotao@gmail.com. Để biết thêm thông tin chi tiết hãy bấm vào đây.

Các tin liên quan