Đào tạo thí nghiệm viên

Thông báo mở các lớp đào tạo thí nghiệm viên và nghiệp vụ hoạt động xây dựng tại Hà Nội

Ngày tạo : 10/07/2015

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch đào tạo và cấp chứng chỉ, chứng nhận năm 2010; được sự đồng ý của Bộ Xây dựng, trong tháng 11,12/2010 Viện KHCN Xây dựng sẽ tổ chức các lớp đào tạo cấp chứng chỉ thí nghiệm viên và các lớp tập huấn tại Hà Nội, cụ thể như sau:

Lớp thí nghiệm viên về "Phương pháp xác định các tính chất cơ - lý của Bê tông và Vật liệu xây dựng" học trong 20 ngày, từ ngày 16/11/2010 (Thứ Ba). Lớp thí nghiệm viên về "Phương pháp thử các tính chất cơ – lý của vật liệu kim loại và liên kết hàn" học trong 07 ngày, từ ngày 25/11/2010 (Thứ Năm). Lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ về “Kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng” học trong 02 ngày, từ ngày 30/11/2010 (Thứ Ba); đối tượng đào tạo là các cán bộ có trình độ từ Cao đẳng xây dựng, giao thông, thủy lợi tham gia hoạt động trong các lĩnh vực tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình, kiểm định chất lượng công trình xây dựng, thiết kế xây dựng. Địa điểm tổ chức lớp học tại Hội trường Viện Khoa học công nghệ xây dựng, số 81 phố Trần Cung – Nghĩa Tân – Cầu Giấy – Hà Nội. Địa chỉ liên hệ: Viện TT Đào tạo & Tiêu chuẩn hoá - Viện Khoa học công nghệ xây dựng, điện thoại: 04.62945110/37561360/ 0906030497 (chị Linh), Fax: 04.37561359; E-mail: daotao.ibst@gmail.com.

Các tin liên quan