Đào tạo thí nghiệm viên

Thông báo mở các lớp đào tạo thí nghiệm viên ngành xây dựng tại Tp. Hồ Chí Minh

Ngày tạo : 09/07/2015

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch đào tạo và cấp chứng chỉ thí nghiệm viên năm 2010; được sự đồng ý của Bộ Xây dựng, Viện KHCN Xây dựng tổ chức 02 lớp đào tạo cấp chứng chỉ thí nghiệm viên và 01 lớp tập huấn bồi dưỡng cán bộ quản lý phòng thí nghiệm tại TP. Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

Lớp đào tạo TNV về "Thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của Đất trong phòng và hiện trường" học trong 20 ngày, từ ngày 09/3/2010 đến 31/3/2010 (không kể ngày Chủ nhật). Lớp đào tạo TNV về "Thí nghiệm bê tông bằng phương pháp không phá hủy" học trong 07 ngày, từ ngày 01/4/2010 đến ngày 07/4/2010 (kể cả Chủ nhật); Lớp bồi dưỡng cán bộ "Quản lý phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng" học trong 05 ngày, từ ngày 08/4/2010 đến ngày 12/4/2010 (kể cả chủ nhật). Địa điểm: tại Phân viện KHCN Xây dựng miền Nam, số 20/5B Quốc lộ 13, khu phố 3, phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh. Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Đào tạo và Thông tin - Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng, 81 Phố Trần Cung, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội; điện thoại: 04.7561360/0983387969 (anh Nam) - Fax: 047561359/04 8361197; E-mail: lenamibst@gmail.com/daotao.ibst@gmail.com hoặc Phân Viện KHCN Xây dựng miền Nam, 20/5B Quốc lộ 13, khu phố 3, phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh; điện thoại: 08.7270092 - Fax: 08. 7270167. Để biết thêm thông tin chi tiết hãy bấm vào đây.

Các tin liên quan