Đào tạo thí nghiệm viên

Thông báo hoãn tổ chức lớp "Thí nghiệm viên Bê tông và Vật liệu xây dựng" tại TP. Hồ Chí Minh

Ngày tạo : 13/07/2015

Thông báo hoãn tổ chức lớp "Thí nghiệm viên Bê tông và Vật liệu xây dựng" tại TP. Hồ Chí Minh

Theo công văn số 12/ VTTĐT&TCH  ngày 04 tháng 03  năm 2015 của Viện Thông tin, đào tạo & tiêu chuẩn hóa - Viện KHCN Xây dựng, Viện sẽ tổ chức lớp Thí nghiệm viên về Bê tông và Vật liệu xây dựng vào ngày 07 tháng 5 năm 2015 tại Phân Viện Khoa học công nghệ Xây dựng Miền Nam 20/5B Quốc lộ 13 Khu phố 3 phường Hiệp Bình Phước quận Thủ Đc TP. Hồ Chí Minh. Nhưng do điều kiện lớp không thể tổ chức được theo đúng thời gian của Thông báo.


Viện xin thông báo hoãn tổ chức lớp thí nghiệm viên về
Bê tông và Vật liệu xây dựng vào ngày 07 tháng 5 năm 2015  tới các đơn vị, cá nhân để thuận tiện cho công tác. Thời gian học cụ thể Viện sẽ thông báo sau.

Các tin liên quan