Đào tạo thí nghiệm viên

Mở các lớp trong tháng 6/2010 tại Hà Nội

Ngày tạo : 09/07/2015

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch đào tạo và cấp chứng chỉ, chứng nhận năm 2010; được sự đồng ý của Bộ Xây dựng, Viện KHCN Xây dựng tổ chức các lớp đào tạo tại Hà Nội, cụ thể như sau:

Lớp đào tạo TNV về "Kiểm tra chất lượng Bê tông bằng phương pháp không phá huỷ" học trong 07 ngày,  từ ngày 15/6/2010; Lớp đào tạo TNV về “Phương pháp thử các tính chất cơ - lý của Vật liệu kim loại và liên kết hàn" học trong 07 ngày, từ ngày 22/6/2010 đến ngày 28/6/2010; Lớp đào tạo BDNV về “Kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng”, học trong 02 ngày,  từ ngày 29/6/2010. Địa điểm tại Hội trường Viện Khoa học công nghệ Xây dựng, số 81 - phố Trần Cung – Nghĩa Tân - Cầu Giấy – Hà Nội. Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Đào tạo và Thông tin - Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng, điện thoại: 04.62945110; 0912536684 (Thầy Nghiên); 0906030497 (Cô Linh); Fax: 04.37561359/04. 38361197; E-mail: linh.ibst@gmail.com  hoặc daotao.ibst@gmail.com. Để biết thêm thông tin chi tiết hãy bấm vào đây.

Các tin liên quan