Đào tạo thí nghiệm viên

Mở các lớp trong tháng 5,6/2012 tại Hà Nội

Ngày tạo : 10/07/2015

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ do Bộ Xây dựng giao, trong tháng 5,6/2012 Viện KHCN Xây dựng sẽ tổ chức tại Hà Nội các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng thí nghiệm viên phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng và cấp chứng chỉ thí nghiệm viên, cụ thể như sau:

Lớp đào tạo TNV về “Phương pháp thử các tính chất cơ - lý của Vật liệu kim loại và liên kết hàn" học trong 07 ngày, từ ngày 30/5/2012 (Thứ tư). Lớp Thí nghiệm viên nâng cao về tính cơ lý Đất trong phòng dành cho các học viên đã qua đào tạo thí nghiệm về tính chất cơ lý của đất và làm việc tại phòng LAS_XD trên 3 năm hoặc cán bộ có trình độ từ trung cấp xây dựng trở lên. Thời gian đào tạo trong 10 ngày, từ ngày 07/6/2012 (Thứ Năm). Lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về "Phương pháp phân tích Nước dùng cho xây dựng" học trong 07 ngày, khai giảng vào tháng 6/2012.
Địa điểm tổ chức lớp học: Hội trường Viện Khoa học công nghệ xây dựng, số 81 phố Trần Cung – Nghĩa Tân – Cầu Giấy – Hà Nội.
Địa chỉ liên hệ: Viện Thông tin Đào tạo & Tiêu chuẩn hoá - Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng, số 81 phố Trần Cung - Nghĩa Tân - Cầu Giấy - Hà Nội; điện thoại: 04.62945110/37561360/0906030497 (chị Linh),  Fax: 04.37561359; E-mail: daotao.ibst@gmail.com.

Các tin liên quan