Đào tạo thí nghiệm viên

Mở các lớp trong tháng 4/2012 tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh

Ngày tạo : 10/07/2015

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm 2012, được sự đồng ý của Bộ Xây dựng, Viện KHCN Xây dựng tổ chức mở các lớp đào tạo và cấp chứng nhận tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

1. Các lớp tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh:
Lớp “Thí nghiệm bê tông bằng phư­ơng pháp không phá hủy”, học trong 07 ngày, từ 02/4 đến 08/4/2012; Lớp “Thí nghiệm đất trong phòng và hiện trường" học trong 20 ngày, từ 09/4 đến 29/4/2012; Lớp "Thí nghiệm xác định tính chất cơ-lý của thép và liên kết hàn" học trong 07 ngày, từ 23/4 đến 29/4/2012; Lớp “Bồi dư­­ỡng nghiệp vụ kiểm định, giám định, chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình xây dựng” học trong 2 ngày, từ ngày 3/5 đến  04/5/2012. Địa điểm học tại Phân Viện KHCN Xây dựng miền Nam, số 20/5B quốc lộ 13, ngõ 647, Khu phố 3, phường Hiệp Bình Ph­­ước, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
2. Các lớp tổ chức tại TP. Hà Nội:
Lớp đào tạo bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về "Phương pháp phân tích Nước dùng cho xây dựng"  học trong 07 ngày, từ ngày 16/4/2012 (Thứ Hai).
Địa điểm học tại Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng - số 81 phố Trần Cung - Nghĩa Tân - Cầu Giấy - Hà Nội.
Địa chỉ liên hệ: Viện Thông tin, Đào tạo &Tiêu chuẩn hóa - Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng, Số 81 Phố Trần Cung, Phư­­ờng Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội; Điện thoại: 04.37561360, 04.62945110, DĐ: 0912536684; Fax: 04. 37561359,  E-mail: dinhxnghiensdh@yahoo.com.vn.  Hoặc: Phân Viện KHCN Xây dựng miền Nam, số 20/5B quốc lộ 13, ngõ 647, Khu phố 3, phư­­ờng Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh; Điện thoại: 08.37270092, Fax: 08. 37270167. Email: th ibst@hcm.vnn.vn.

Các tin liên quan