Đào tạo thí nghiệm viên

Mở các lớp trong tháng 3/2012 tại Hà Nội

Ngày tạo : 10/07/2015

Lớp “Thí nghiệm bê tông bằng phư­ơng pháp không phá hủy” học trong 07 ngày, từ 12/3 đến 18/3/2012; Lớp "Bồi dưỡng nghiệp vụ về Đo đạc trong xây dựng" học trong 5 ngày, bắt đầu từ ngày 19/3 đến 23/3/2012; Lớp “Bồi dưỡng nghiệp vụ Giám định, kiểm định và chứng nhận đủ kiện đảm bảo an toàn chịu lực kết cấu và chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình xây dựng” học trong 2 ngày, từ ngày 26/3 đến 27/3/2012.

Địa điểm học: Tại Viện KHCN Xây dựng, 81 phố Trần Cung, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội.
Địa chỉ liên hệ: Viện Thông tin, Đào tạo & TCH, Viện KHCN Xây dựng; ĐT: 04. 37561360; Fax: 04. 37561359; Email: dinhxnghiensdh@yahoo.com.vn (DĐ: 0912536684).

Các tin liên quan