Đào tạo thí nghiệm viên

Mở các lớp trong tháng 2,3/2012 tại Hà Nội

Ngày tạo : 10/07/2015

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch đào tạo và cấp chứng chỉ, chứng nhận năm 2012; được sự đồng ý của Bộ Xây dựng, trong tháng 03/2012 Viện KHCN Xây dựng tổ chức các lớp Thí nghiệm viên tại Hà Nội với nội dung cụ thể như sau:

Lớp "Thí nghiệm hiện trường kiểm tra độ toàn vẹn và sức chịu tải của cọc" học trong 05 ngày, từ ngày 29/02/2012 (thứ Tư); Lớp "Phương pháp xác định các tính chất cơ - lý của đất trong phòng và hiện trường " học trong 20 ngày, từ ngày 07/3/2012  (Thứ Tư); Lớp “Phương pháp xác định các tính chất cơ - lý của Bê tông và Vật liệu xây dựng" học trong 20 ngày, từ ngày 28/3/2012 (Thứ Tư).
Địa điểm tổ chức lớp học: Hội trường Viện Khoa học công nghệ xây dựng, số 81 phố Trần Cung – Nghĩa Tân – Cầu Giấy – Hà Nội.
Địa chỉ liên hệ: Viện Thông tin, Đào tạo & Tiêu chuẩn hoá - Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng, Điện thoại: 04.62945110/37561360/0906030497 (chị Linh), Fax: 04.37561359, E-mail: daotao.ibst@gmail.com.

Các tin liên quan