Đào tạo thí nghiệm viên

Hoãn lớp học Thí nghiệm viên

Ngày tạo : 22/09/2015

Viện KHCNXD xin thông báo hoãn tổ chức 02 lớp thí nghiệm viên tại TP. HCM về:

“Đất trong phòng và hiện trường” vào ngày 23 tháng 9 năm 2015  

“Bê tông và Vật liệu xây dựng” vào ngày 20 tháng 10 năm 2015


Viện KHCNXD xin thông báo hoãn tổ chức  lớp thí nghiệm viên tại Hà Nội về:

“Kiểm tra độ toàn vẹn và sức chịu tải của Cọc” vào ngày 05 tháng 10 năm 2015  


Nay, xin thông báo tới các đơn vị, cá nhân để thuận tiện cho công tác. Thời gian học cụ thể Viện KHCNXD sẽ thông báo sau.


Tài liệu đính kèm

Các tin liên quan