Đào tạo thí nghiệm viên

Thông báo tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Quan trắc công trình xây dựng và thí nghiệm viên tại TP. Hồ Chí Minh

Căn cứ Thông báo số 1469/VKH-VTT,ĐT&TCH ngày 30/10/2014 của Viện KHCN Xây dựng về việc tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Quan trắc công trình xây dựng và thí nghiệm viên chuyên ngành xây dựng theo Đề án "Tăng cường năng lực kiểm định chất lượng ... Chi tiết

Thông báo chiêu sinh các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Quan trắc công trình xây dựng và Thí nghiệm viên chuyên ngành xây dựng

Căn cứ Quyết định số 1511/QĐ-TTg ngày 12/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Đề án Tăng cường năng lực kiểm định chất lượng công trình xây dựng ở Việt Nam và Quyết định số 534/QĐ-BXD ngày 16/05/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về ... Chi tiết

Thông báo tổ chức lớp đào tạo Thí nghiệm viên, bồi dưỡng nghiệp vụ KT và TV xây dựng tại TP. Hồ Chí Minh

Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng là đơn vị đầu ngành của Bộ Xây dựng được giao thực hiện chức năng, nhiệm vụ đào tạo và cấp chứng chỉ Thí nghiệm viên cho các nhân viên, cán bộ thí nghiệm tại các phòng LAS-XD trong toàn quốc và tập ... Chi tiết

Thông báo tổ chức đào tạo thí nghiệm viên, bồi dưỡng nghiệp vụ kỹ thuật và tư vấn xây dựng tại TP. Hồ Chí Minh trong tháng 9,10 năm 2014

Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng là đơn vị đầu ngành của Bộ Xây dựng được giao  nhiệm vụ đào tạo và cấp chứng chỉ Thí nghiệm viên cho các nhân viên, cán bộ làm thí nghiệm tại các phòng LAS XD trong toàn quốc và tập huấn các ... Chi tiết

Thông báo hoãn tổ chức lớp “Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng” tại Hà Nội

Thông báo hoãn tổ chức lớp “Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng” tại Hà Nội
... Chi tiết

Thông báo hoãn tổ chức lớp “Phương pháp thử các tính chất cơ lý của vật liệu kim loại và liên kết hàn” tại Hà Nội

Theo thông báo số 11/ TTĐT&TCH  ngày 10 tháng 03  năm 2014 của Viện Thông tin, Đào tạo & tiêu chuẩn hóa - Viện KHCN Xây dựng, Viện sẽ tổ chức lớp “Phương pháp thử các tính chất cơ lý của vật liệu  kim loại và liên kết hàn” vào ... Chi tiết

Thông báo mở lớp thí nghiệm viên tháng 4 và tháng 5 năm 2014

Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng là đơn vị đầu ngành của Bộ Xây dựng được giao thực hiện chức năng, nhiệm vụ đào tạo và cấp chứng chỉ Thí nghiệm viên cho các nhân viên, cán bộ làm thí nghiệm tại các phòng LAS XD trong toàn quốc ... Chi tiết