Đào tạo quản lý phòng thí nghiệm

Thông báo về việc hoãn tổ chức lớp Thí nghiệm viên về: “Quản lý phòng thí nghiệm” tại TP. Hồ Chí Minh

Ngày tạo : 29/10/2015

Thông báo về việc hoãn tổ chức lớp Thí nghiệm viên về:  “Quản lý phòng thí nghiệm” tại TP. Hồ Chí Minh

Theo công văn số 53/ VTTĐT&TCH  ngày 27 tháng 06  năm 2015 của Viện Thông tin, đào tạo & tiêu chuẩn hóa - Viện KHCN Xây dựng, Viện sẽ tổ chức lớp Thí nghiệm viên về “Đất trong phòng và hiện trường” ngày 23/09/2015 và lớp Bê tông và Vật liệu xây dựng vào ngày 20 tháng 10 năm 2015 tại Phân Viện Khoa học công nghệ Xây dựng Miền Nam 20/5B Quốc lộ 13 Khu phố 3 phường Hiệp Bình Phước quận Thủ Đức TP. Hồ Chí Minh. Nhưng do điều kiện lớp không thể tổ chức được theo đúng thời gian của Thông báo.

Viện KHCNXD xin thông báo hoãn tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ:

“Quản lý phòng thí nghiệm” vào ngày 03 tháng 11 năm 2015  

Nay, xin thông báo tới các đơn vị, cá nhân để thuận tiện cho công tác. Thời gian học cụ thể Viện KHCNXD sẽ thông báo sau.

Các tin liên quan